Chibzuința

 Ascultați, fiilor, învățătura tatălui și luați aminte să cunoașteți buna chibzuială, căci eu vă dau învățătură bună: Nu părăsiți povața mea. (Solomon 4.1, 2)

 Beția este demon de bunăvoie, băgat în suflete de către plăcere. Beția este mama păcatului și vrăjmașa virtuții. Face fricos pe cel viteaz, desfrânat pe cel înfrânat, nu știe de dreptate și ucide chibzuința. După cum apa stinge focul, așa și vinul, nemăsurat, întunecă mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Când cineva cade din măsura chibzuielii, devine atât fricos, cât și îndrăzneț cât sufletul său este slăbit. Omul, când pierde echilibrul interior, nu se mai cunoaște pe sine și cade astfel în extreme. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Când El privea până la marginile pământului și îmbrățișa cu ochii tot ce se află sub ceruri, ca să dea vântului cumpănă și să chibzuiască legea apelor, când El statornicea ploilor un făgaș și o cale bubuitului tunetului, atunci El a văzut înțelepciunea și a cântărit-o, atunci a pus-o în lumină și i-a măsurat adâncimea. (Iov 28.24-27)

 Cel nepriceput urgisește pe aproapele lui, iar omul cu bună-chibzuială tace. (Solomon 11.12)

 Chibzuiala omului silitor duce numai la câștig, iar cel ce se zorește ajunge la pagubă. (Solomon 21.5)

Chibzuința este bunul cel mai de preț. (Sofocle)

 Fiul meu, să nu se depărteze acestea dinaintea ochilor tăi; păstrează înțelepciunea și buna chibzuială, căci ele sunt viața sufletului tău și podoabă pentru gâtul tău. (Solomon 3.21, 22)

 Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele și nu le îndeplinește, asemăna-se-va bărbatului nechibzuit care și-a clădit casa pe nisip. Și a căzut ploaia și au venit râurile mari și au suflat vânturile și au izbit casa aceea, și a căzut. Și căderea ei a fost mare. (Matei 7.26, 27)

 Inima celui drept chibzuiește ce să răspundă, iar gura celor nelegiuiți împrăștie răutăți.(Solomon 15.28)

 Înțelepciunea omului chibzuit este de a-și înțelege calea lui; iar nebunia celor neînțelepți este înșelăciune. (Solomon 14.8)

 Nu-ți lega inima ta de casă, în vremea pelerinajului tău pământesc. Niciun om chibzuit nu-și zidește casă trainică în timpul când este călător. (Avva Feren)

 Orice om înțelept lucrează cu chibzuință, numai cel nebun își desfășoară nebunia. (Solomon 13.16)

 Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea; toiagul este pentru spatele celui lipsit de chibzuință. (Solomon 10.13)

 Prefer de departe cele mai aprigi critici ale unui om inteligent decât aprobarea nechibzuită a maselor. (Kepler)

 Prin înțelepciune se ridică o casă, prin bună chibzuială se întărește și prin știință se umplu cămările ei de tot felul de avuție scumpă și plăcută. (Solomon 24.3, 4)