A descoperi

A cerceta despre Dumnezeu pentru a descoperi, este lucru mântuitor. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

A iubi înseamnă a fi în comunicare cu celălalt și a descoperi în el scânteia lui Dumnezeu. (Paulo Coelho)

Apoi a zis Faraon către Iosif: „De vreme ce Dumnezeu ți-a descoperit toate acestea, nu se află om mai înțelept și mai priceput decât tine. Să fii dar tu peste casa mea. De cuvântul tău se va povățui tot poporul meu și numai prin tronul meu voi fi mai mare decât tine!” Apoi Faraon a zis lui Iosif: „Iată, eu te pun astăzi peste tot pământul Egiptului!” Și și-a scos Faraon inelul din degetul său și l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haină de vison și i-a pus lanț de aur împrejurul gâtului lui. Apoi a poruncit să fie purtat în a doua trăsură a sa și să strige înaintea lui: „Cădeți în genunchi!” Și așa a fost Iosif pus peste tot pământul Egiptului. (Facerea 41.39-43)

Arta nu este o imitație a realității, ci o descoperire a acesteia. (Ernst Cassirer)

Asupra prietenului de vei deschide gura, să nu te temi, că este împăcare, afară de batjocură, de trufie, de descoperirea tainei și de rana vicleană, căci pentru acestea va fugi tot prietenul. (Ecclesiasticul 22.23, 24)

Aurul și argintul fals sunt pagube pe care le poți îndura și un bărbat priceput ușor descoperă falsul.

Dar dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său și dacă are viclenie în inima sa, acela e cel mai fals dintre muritorii făcuți de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu de cunoscut. (Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)

Bunul simț, nu vârsta, descoperă înțelepciunea. (Publilous Syrus)

Cu cât ești mai mare, cu atât mai mult te smerește și înaintea Domnului vei afla har. Că mulți oameni mari și slăviți sunt, dar tainele se descopăr celor smeriți. Că mare este puterea Domnului și El este preaslăvit de cei smeriți. (Ecclesiasticul 3.18, 19)

Culmea disprețului constă în a nu te osteni să descoperi nici măcar defectele aproapelui. (Jose Ortega y Gasset)

Depriderile copiilor se descoperă mai ușor în timpul jocurilor. (Quintilianus)

Descoperirea Împărăției lui Dumnezeu. 7.14

Domnul nu face nimic fără să fi descoperit taina Sa proorocilor, slujitorii Lui! Dacă leul mugește, cine nu se va înfricoșa? Și dacă Domnul grăiește, cine nu va prooroci? Dați de știre de pe acoperișurile palatelor din Așdod, de pe palatele din țara Egiptului și ziceți: Adunați-vă pe muntele Samariei și vedeți câte neorânduieli sunt în această cetate si ce asupriri în sânul ei. (Amos 3.7-9)

 Domnul se descoperă celor care au urât lumea, iar celor ce caută să placă oamenilor le pregătește rușine. (Părintele Savatie Baștovoi)

Iar noi toți, privind ca în oglindă, cu fața descoperită, slava Domnului, ne prefacem în același chip din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului. (II Corinteni 3.18)

În fiecare om Dumnezeu a ascuns o comoară. Să săpăm adânc pentru a o putea descoperi. (Părintele Dumitru Păduraru)

În multele tale îndeletniciri nu te ține de lucrurile zadarnice, că ți s-au descoperit destule din cunoștințele omenești. (Ecclesiasticul 3.22)

În vremea aceea, răspunzând, Iisus a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, căci ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. (Matei 11.25)

Judecați în voi înșivă: Este, oare, cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu cu capul descoperit? Nu vă învață oare însăși firea că necinste este pentru un bărbat să-și lase părul lung? Și că pentru o femeie, dacă își lasă părul lung, este cinste? Căci părul i-a fost dat ca acoperământ. (I Corinteni 11.13-15)

Literatura … este redescoperirea copilăriei. (Georges Bataille)

Literatura, ca orice artă, descoperă viața. (Ion Agârbiceanu)

Lumina care strălucește în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică și mai adâncă. În această lumină, în această contemplare plină de dulceață, afundându-se, omul nu mai este stăpân pe sine, devine ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii și a plăcerii care-l copleșește, datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârșirii, curat și liber de păcat. (Sf. Macarie Egipteanul)

Mediocritatea e cu atât mai impresionantă cu cât o descoperi într-o structură ce se crede deasupra mediocrității. (Mircea Eliade)

Nimeni nu poate predica creștinismul, înainte de a deveni asemenea lui Hristos. Când voi, europenii, veți fi astfel, nu veți mai propovădui creștinismul, ci dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-o descoperă Hristos. (Mahatma Ganhi)

Nu am dat greș de 999 ori. Pur și simplu am descoperit 999 de feluri în care nu se construiește un bec. (Thomas Alva Edison)

O vedenie grozavă mi s-a descoperit: jefuitorul jefuiește și pustiitorul pustiește. Avântă-te, Elame! Împresurați pe Mezi, n-aveți nici o milă! (Isaia 21.2)

Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezește ca dintr-o beție: întreaga lui viață i se pare o pierdere de timp. Dar omul necredincios face și vorbește lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură și dacă îl lauzi te slujește ca un catâr. De tânăr își părăsește casa în care s-a născut și pleacă de-și pierde frumusețea și cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baștovoi)

Părinte, care este întrebarea de care vă temeți cel mai mult la Judecată? De ce n-ai lucrat tot ce ți s-a descoperit? (Părintele Arsenie Papacioc, în ultimele clipe ale vieții)

Prin jertfă mă realizez și mă descopăr pe mine. 9.5

Pune Guvernul să conducă deșertul Sahara și în 5 ani vei descoperi că este lipsă de nisip. (Milton Friedman)

Rădăcina înțelepciunii, cui s-a descoperit? Și izvoarele ei, cine le cunoaște? (Ecclesiasticul 1.6)

Samuel nu cunoștea atunci glasul Domnului și cuvântul Domnului nu i se descoperise încă. Dar Domnul a strigat pe Samuel și a treia oară. Și s-a sculat acesta și a venit la Eli și a zis: „Iată-mă! La ce m-ai chemat?” Atunci a înțeles Eli că Domnul cheamă pe copil. Și a zis Eli către Samuel: „Du-te înapoi și te culcă și când Cel ce te cheamă te va mai chema, tu să zici: „Vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă!” Și s-a dus Samuel și s-a culcat la locul său. Și a venit Domnul și a stat și a strigat ca întâia și ca a doua oară: „Samuele, Samuele!” Iar Samuel a zis: „Vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă!” (I Regi 3.7-10)

Scopul încercărilor, descoperirea în adâncul nostru a Împărăției lui Dumnezeu. 7.1

Și atunci i-a descoperit el toată inima sa și i-a zis: „Briciul nu s-a atins de capul meu, căci eu sunt nazireu al lui Dumnezeu din pântecele maicii mele; de m-ar tunde cineva, atunci s-ar depărta de la mine puterea mea și eu aș slăbi și aș fi ca ceilalți oameni„. Văzând Dalila că el i-a descoperit toată inima sa, a trimis de au chemat pe fruntașii Filistenilor, zicându-le: „Veniți acum, că el mi-a descoperit toată inima sa!” și au venit la ea fruntașii Filistenilor și au adus argintul cu ei. (Judecători 16.17, 18)

Și din îndemnul Duhului a venit la templu; și când părinții au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, el L-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău Israel. (Luca 2.27-32)

Și pentru ca să nu mă trufesc cu măreția descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger al satanei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine; și mi-a zis: Îți este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârșește în slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. (II Corinteni 12.7-9)

Și prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi. (Luca 2.35)

Țelurile ni le alegem. Rostul trebuie să-l descoperim. (Colin Turner)

Un avantaj în a fi dezordonat, este că tot timpul faci descoperiri interesante. (A. A. Milne)

Un om de geniu nu face greșeli. Erorile lui sunt voluntare și sunt portaluri ale descoperirii. (James Joyce)

Valoarea timpului, ca posibilitate a ridicării din păcat și restabilirii comuniunii cu Dumnezeu, ni se descoperă mai ales în iconomia mântuirii. Fiecare clipă care trece, și noi n-am luat în ea decizia pentru realizarea sa în bine, este o clipă sau un timp pierdut. Clipa se prezintă astfel ca semn al unei posibile mântuiri, dar și ca semn al unei posibile căderi sau pierderi Ortodoxia … (Patriarhul Daniel, vezi Clipa)