A deveni

A fi e o ficțiune inventată de cei care suferă de devenire. (Coleman Dowell)

A persevera în fățărnicie devine un pericol mortal. 7.2

A sfinți numele lui Dumnezeu, înseamnă a deveni sfânt. 12.13

Am fost instruit să devin electrician. Probabil că am încurcat firele undeva de-a lungul traseului. (Elvis Presley)

Am să vă spun eu ce realizează pustnicii. Dacă mergi foarte departe, într-o pădure, și devii foarte tăcut, vei ajunge să înțelegi că ești conectat la tot. (Alan Wats)

Ambiția este un viciu, dar un viciu care poate deveni părintele unei virtuți. (Quintilian)

Ca să devină stăpân, politicianul se preface că este servitor. (Charles de Gaulle)

Când atitudinile noastre ne depășesc capacitățile, chiar și imposibilul devine posibil. (John C. Maxwell)

Când cineva cade din măsura chibzuielii, devine atât fricos, cât și îndrăzneț cât sufletul său este slăbit. Omul, când pierde echilibrul interior, nu se mai cunoaște pe sine și cade astfel în extreme. (Sfântul Ioan Scărarul)

Când dezbaterea este pierdută, calomnia devine unealta ratatului. (Socrate)

Când nu ne ascultăm conștiința, aceasta devine oarbă. (Clive Staples Lewis)

Când pocăința este total asumată, ai devenit un pic mai înțelept. 9.2

Când voi renunța la ceea ce sunt, voi deveni ceea ce aș putea fi. (Lao Tse)

Corectează-mă dacă greșesc, dar nu cumva linia dintre normalitate și nebunie devine tot mai subțire? (George Price)

Creativitatea înseamnă să vezi ceva ce încă nu există. Trebuie să afli cum s-o transpui în realitate și astfel să devii un partener cu Dumnezeu. (Michele Shea)

Dacă cezarul, sau împăratul am zice noi, te-ar înrudi cu el, și te-ar ridica în rang, cine nu s-ar teme atunci de persoana ta? Iar acum, când ai devenit fiul lui Dumnezeu, nu ai respect față de tine și înalta ta valoare, călcând-o în picioare prin nesăbuitele tale îndemnuri dobitocești și prin atracțiile păcătoase? (Epictet)

De îndată ce tolerezi ceva, devine suportabil, iar după puțin timp va deveni normal. (Israel Zangwill)

Doar atunci când ești la pământ realizezi ce forțe nebănuite ai. Abia atunci devii conștient de puterile tale. (Pera Novacovici)

Dușmanul începe să devină periculos atunci când începe să aibă dreptate. (Jacinto Benavente)

E util să devii înțelept prin durere. (Eschil)

Eva dorea să devină savantă, că mărul dă știință! (Leon Shestov, filosof din prima jumătate a secolului 20, citat de părintele Constantin Galeriu)

Fapta bună devine păcat atunci când este aflată de alții. (Părintele Savatie Baștovoi)

Ferice de acela care, pentru a deveni înțelept, trage învățătură din pățania altuia. (Oxenstierna)

Fiecare om posedă un anumit orizont. Când se îngustează și devine infinit de mic, el se transformă în punct și atunci zice: “Acesta este punctul meu de vedere.” (David Hilbert, în Matematicienii glumesc)

Gândul cel rău la început este ca o furnică și, dacă-l lași, crește și se întărește și devine leu. 2.11

Geniul este abilitatea de a-ți păstra viziunea neclintită până când devine realitate. (Benjamin Franklin)

Harul devine lucrător, atunci când se întâlnește cu dorința omului. 1.11

Împărăția lui Dumnezeu a devenit astăzi o necesitate științifică. Altfel, fără împărăția lui Dumnezeu ne scufundăm în nihilism. (Gânditorul francez René Girard)

Învățându-l pe altul îl faci mai bogat, fără ca tu să devii mai sărac. (Proverb indian)

Justiția, subordonată politicii, a devenit o ficțiune. (Mihai Eminescu)

Lașitatea devine la apogeul ei cruzime. (Henrik Ibsen)

Literatura devine memoria vie a unei națiuni. (Alexandr Soljenițân)

Lucrurile care par imposibile devin posibile dacă le privești dintr-o altă lumină. (Hannibal)

Lumina care strălucește în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică și mai adâncă. În această lumină, în această contemplare plină de dulceață, afundându-se, omul nu mai este stăpân pe sine, devine ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii și a plăcerii care-l copleșește, datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârșirii, curat și liber de păcat. (Sf. Macarie Egipteanul)

Mama este exemplul viu pe care copiii îl au necontenit în fața ochilor, pe care-l urmăresc și pe care-l imită.

Obiceiurile mamei devin acelea ale copiilor, iar caracterul ei se reflectă vădit într-al lor. (Samuel Smiles)

Mintea devine oarbă prin aceste trei patimi: prin iubirea de argint, prin slava deșartă și prin plăcere. (Sfântul Marcu Ascetul)

Muzica răscolește toate sentimentele; și, ca și după o furtună, sufletul, liniștindu-se, devine mai bun, mai îngăduitor, mai nobil. (Vasile Conta)

Nimeni nu poate predica creștinismul, înainte de a deveni asemenea lui Hristos. Când voi, europenii, veți fi astfel, nu veți mai propovădui creștinismul, ci dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-o descoperă Hristos. (Mahatma Ganhi)

Noi devenim cu adevărat fii ai lui Dumnezeu, numai prin unirea cu Hristos, în Biserica Sa. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Nu-i suficient să fii botezat în Biserică, ci trebuie să devii mădular viu al lui Hristos. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la creștinism în secolul trecut)

Oamenii se nasc neînvățați, nu proști; ei devin proști prin învățătură. (Bertrand Russell)

Orice plantăm în subconștientul nostru și hrănim prin repetiție și emoții va deveni într-o zi realitate. (Earl Nightingale)

Paradoxal, astăzi, când confortul și siguranța au devenit valori concrete, Europa este gata să nu recunoască rădăcinile sale creștine, că de o viață creștină nici nu mai poate fi vorba. 7.7

Pentru a fi perfecte, rugăciunile tale trebuie să devină adevărate fapte, iar faptele tale – adevărate rugăciuni. (Vladimir Ghika)

Pictura devine pentru Goya un mijloc de a atinge misterul, dar misterul este de asemenea pentru el mijlocul de a atinge pictura. (André Malraux)

Pocăința e îndreptată mai mult spre bucurie decât spre întristare. Pocăința nu este un accent de remușcări și autocompătimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieți pe Sfânta Treime. Căința nu înseamnă privirea în jos la imperfecțiunile proprii, ci în sus spre iubirea lui Dumnezeu. Să privești nu ceea ce n-ai reușit să fii, ci ceea ce poți încă deveni cu harul lui Hristos. (Mitropolitul Kallistos Ware)

Practică speranța. Pe măsură ce a spera devine un obicei, poți obține o permanentă stare de fericire. (Norman Vincent Peale)

Primii creștini au înțeles că, pentru a deveni Templu al Duhului Sfânt, trebuie să se înalțe la Cer, acolo unde S-a înălțat și Hristos. Ei au mai înțeles că această înălțare este condiția însăși a misiunii lor în lume, a slujirii de către ei a lumii. Pentru că acolo – în cer – ei erau cufundați în viața cea nouă a Împărăției; și atunci când, după această «Liturghie a înălțării», ei se reîntorceau în lume, fețele lor reflectau lumina, «bucuria și pacea» acelei Împărății, și erau cu adevărat martori ai ei. (Teologul Alexander Schmemann)

Sângele martirilor a devenit sămânța creștinilor. (Tertulian)

Smerenia devine virtute când îndreaptă slăbiciunile, nu când doar le afirmă și le cocoloșește. 7.1

Și zicând acestea și luând pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor și, frângând, a început să mănânce. Și devenind toți voioși, au luat și ei și au mâncat. Și eram în corabie, de toți, două sute șaptezeci și șase de suflete. (Faptele Apostolilor 27.35-37)

Talentul nu devine geniu decât atunci când a atins punctul la care cele mai profunde forme de percepție ale sale ating extazul. (George Bernard Shaw)

Teama a ucis milioane de oameni. Faceți astfel încât credința să devină mai puternică decât teama. (Joseph Murphy)

Toleranța devine o crimă atunci când este aplicată răului. (Thomas Mann)

Viața este procesul viu al devenirii. (Douglas MacArthur)

Virtutea este rațiune devenită energie. (Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel)

Virtutea poate deveni viciu, dacă nu este cultivată cum trebuie. (Sfântul Ioan Casian)

Voința divină devine însăși voința omului. 8.15

Voința lui Dumnezeu devine voința omului. 6.14

Un om se consideră cu adevărat liber, atunci când acceptă să devină robul lui Dumnezeu. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)