Graba

Adevărata dreptate este cereasca înțelepciune. Mai degrabă să ne lăsăm nedreptățiți, decât să nedreptățim noi pe nedreptățit, ci dimpotrivă, cel ce nedreptățește va avea parte de pedeapsa cea mai cruntă. (Eusebiu de Cezareea)

 Atunci Faraon a chemat în grabă pe Moise și pe Aaron și le-a zis: „Greșit-am înaintea Domnului Dumnezeului vostru și înaintea voastră! Iertați-mi acum încă o dată greșeala mea și vă rugați Domnului Dumnezeului vostru să abată în orice chip de la mine prăpădul acesta!” Și ieșind de la Faraon, Moise s-a rugat lui Dumnezeu, și Domnul a stârnit vânt puternic de la apus și acesta a dus lăcustele și le-a aruncat în Marea Roșie și n-a rămas nici o lăcustă în tot pământul Egiptului. Dar Domnul a învârtoșat inima lui Faraon și acesta n-a dat drumul fiilor lui Israel. (Ieșirea 10.16-20)

 Bogăția adunată în grabă se împuținează, numai cel ce-o adună pe încetul o înmulțește. (Solomon 13.11)

 Căci se cuvine ca episcopul să fie fără de prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu, neîngâmfat, nu grabnic la mânie, nu dat la băutură, pașnic, nepoftitor de câștig urât, ci iubitor de străini, iubitor de bine, înțelept, drept, cuvios, cumpătat. (Tit 1.7, 8)

 Cu cât mai grabnic vom muri, cu atât mai grabnic Îl vom vedea pe Dumnezeu. 11.13

 Dar pentru că firea omenească este trândavă și se îndreaptă mai degrabă spre tihnă și plăceri, de aceea Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă și de plăceri și să ne și ducă de la grijile lumești la lucrarea celor duhovnicești. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Deci să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci mai degrabă judecați aceasta: Să nu dați fratelui prilej de poticnire sau de sminteală. (Romani 14.13)

 Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbești: despre Dumnezeu, până ce nu-ți întărești credința în El; despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoști pe al tău; și despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziuă. (Sfântul Nicolae Velimirovici)

 Doamne, auzi rugăciunea mea, și strigarea mea la Tine să ajungă! Să nu întorci fața Ta de la mine; în orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta! În orice zi Te voi chema, degrabă auzi-mă! (Psalmi 101.1-3)

 Doresc mai degrabă să mor stăpân pe credința liberă a cugetului meu decât să viețuiesc rob, încătușat de rătăcirea închinării la idoli. (Sfântul Sfințit Mucenic Vasile preotul din Ancira, străpuns cu țepușe înroșite în foc, la porunca împăratului Iulian Apostatul)

  Este mai degrabă liber, cel ce se simte liber în inima sa. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

 Gândește-te să duci o viață binecredincioasă și așa crezând, te vei împărtăși cu binecuvântarea care alungă nu numai moartea, ci și bolile din noi, căci venind Hristos în noi slăbește legea care stăpânește în mod sălbatic în mădularele trupului nostru, înviorează evlavia față de Dumnezeu și omoară patimile, neținând seama de păcatele în care ne aflăm, ci vindecându-ne mai degrabă ca pe niște bolnavi. Căci întărește pe cel zdrobit, ridică pe cel căzut ca un păstor bun care-Și pune sufletul pentru oile Sale. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

 Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui.  (Matei 28.8)

 Împacă-te cu pârâșul tău degrabă, până ești cu el pe cale, ca nu cumva pârâșul să te dea judecătorului, și judecătorul slujitorului și să fii aruncat în temniță. (Matei 5.25)

 Mai degrabă puțin și cu dreptate, decât agoniseală multă cu strâmbătate. (Solomon 16.8)

 Mai degrabă să auzi certarea unui înțelept, decât să asculți cântecul celor nebuni; (Solomon 7.5)

 Mai degrabă să întâlnești o ursoaică lipsită de puii ei, decât un nebun în nebunia lui. (Solomon 17.12)

 Minciuna e grăbită. Adevărul întotdeauna așteaptă. (Alexandru Vlahuță)

 Nu te grăbi cu pocăința, ai destulă vreme până la moarte! 9.21

 Pentru a ne dovedi faptul că noi trebuie să primim cu mai multă plăcere îndrumările, decât să răspundem în grabă, Creatorul ne-a dat două urechi și numai o singură limbă. (Plutarh)

 Să știți, iubiții mei frați: orice om să fie grabnic la ascultare, zăbavnic la vorbire, zăbavnic la mânie. (Iacob 1.19)

 Și iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumină. Și lovind pe Petru în coastă, îngerul l-a deșteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Și lanțurile i-au căzut de la mâini. (Faptele Apostolilor 12.7)

 Și intrând îndată, cu grabă, la rege, i-a cerut, zicând: Vreau să-mi dai îndată, pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul. (Marcu 6.25)

 Și în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos într-o cetate a seminției lui Iuda. Și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutul Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt, și cu glas mare a strigat și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? (Luca 1.39-43)

 Și s-au stins în deșertăciune zilele lor și anii lor degrabă. (Psalmi 77.3)

 Și să mănânce în noaptea aceea carnea lui friptă la foc; dar s-o mănânce cu azimă și cu ierburi amare. Dar să nu-l mâncați nefript de ajuns sau fiert în apă, ci să mâncați totul fript bine pe foc, și capul cu picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați din el pe a doua zi și oasele lui să nu le zdrobiți. Ceea ce va rămâne pe a doua zi să ardeți în foc. Să-l mâncați însă așa: să aveți coapsele încinse, încălțămintea în picioare și toiegele în mâinile voastre; și să-l mâncați cu grabă, căci este Paștile Domnului. (Ieșirea 12.8-11)

 Zis-a Avva Petru: Nu se cade să ne înălțăm când Domnul va face ceva prin noi, ci mai degrabă să mulțumim că ne-am învrednicit să fim chemați de Dumnezeu.