Genunchii

 Ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cerești și al celor pământești și al celor de dedesubt. (Filipeni 2.10)

 Căci scris este: „Viu sunt Eu! – zice Domnul – Tot genunchiul să Mi se plece și toată limba să dea slavă lui Dumnezeu”. (Romani 14.11)

 Când Mântuitorul poruncește iubirea de vrăjmași, El n-o face ca să te îngenuncheze în fața celui rău, ci ca să te elibereze de răul din tine și în felul acesta să-l limiteze. (Părintele Arsenie Boca)

 Crede-mă, fiule, dacă oamenii ar putea să vadă de aici moștenirea, slava și odihna, pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care-L iubesc, oricât de mult ar fi să rămână în această lume, și chiar dacă ar fi să trăiască într-o colibă întunecată, cu viermi până la genunchi, tot nu s-ar lăsa abătuți de tristețe. 1.1

 Cuvintele tale au ținut în sus pe cei ce erau să cadă și tu ai întărit genunchii care se clătinau. (Iov 4.4)

 De Dumnezeul meu nu mă voi lepăda, al lui Hristos am fost, sunt și voi fi, și idolilor nu voi jertfi, nici nu le voi pleca genunchiul meu. (Sfântul Mucenic Mina, înainte de a fi decapitat)

 „Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorât, jertfelnicele Tale le-au surpat și eu am rămas singur și ei caută să-mi ia sufletul!”. Dar ce-i spune dumnezeiescul răspuns? „Mi-am pus deoparte șapte mii de bărbați, care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal„. (Romani 11.3, 4)

 E un mișel acela care-și dorește dușmanii îngenunchiați în nenorocire. (Nicolae Iorga)

 Ei au băut vin și au preamărit pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn și de piatră. În aceeași clipă au ieșit degetele unei mâini de om, care au scris în fața sfeșnicului celui mare pe tencuiala peretelui palatului regal, și regele a văzut vârful degetelor mâinii care scria. Atunci fața regelui s-a îngălbenit și gândurile lui s-au tulburat; încheieturile coapselor sale au slăbit, iar genunchii i se izbeau unul de altul neîncetat. (Daniel 5.4-6)

Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa untdelemnului și eu am ajuns lor ocară. M-au văzut și au clătinat cu capetele lor. (Psalmi 108.23, 24)

 Handel este cel mai mare compozitor care a trăit vreodată. Întotdeauna îmi voi scoate pălăria în fața muzicii lui și voi îngenunchia cu umilință la mormântul său. (Ludwig van Beethoven)

 Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el și pe toți cei ce erau cu el, pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseseră. (Luca 5.8, 9)

 Înaintea lui vor îngenunchia etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge. (Psalmi 71.9)

 Întăriți-vă voi, mâini slabe și prindeți putere genunchi slăbănogi. (Isaia 35.3)

 Mai bine să mori în picioare decât să trăiești în genunchi. (Emiliano Zapata)

 Mâini leneșe și genunchi slăbănogi este femeia rea, care nu-și fericește bărbatul său. (Ecclesiasticul 25.26)

 Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil. (Pitagora)

 Paradox: Demnitari cu demnități corupte pun în genunchi demnitatea nației. (Vasile Ponea)

 Pentru aceea, „îndreptați mâinile cele ostenite și genunchii cei slăbănogiți. Faceți cărări drepte pentru picioarele voastre”, așa încât cine este șchiop să nu se abată, ci mai vârtos să se vindece. (Evrei 12.12, 13)

 Și îl băteau cu pietre pe Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne, Iisuse, primește duhul meu! Și, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Și zicând acestea, a murit. (Faptele Apostolilor 7.59, 60)

 Și împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap și în mâna Lui cea dreaptă trestie; și, îngenunchind înaintea Lui își băteau joc de El, zicând: Bucură-Te, regele iudeilor! Și scuipând asupra Lui, au luat trestia și-L băteau peste cap. Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat cu hainele Lui și L-au dus să-L răstignească. (Matei 27.29-31)

 Și un lepros a venit la El, rugându-L și îngenunchind și zicând: De voiești, poți să mă curățești. Și făcându-I-se milă, a întins mâna și S-a atins de el și i-a zis: Voiesc, curățește-te. (Marcu 1.40, 41)