Efectul

 Efectele postului nu se pot simți imediat. Uneori e nevoie de 40 de zile, alteori , ca în cazul proorocului Ilie, trei ani și șase luni, sau poate o viață întreagă. Cert este faptul că postul ne face mai înțelepți, ne poate arăta pregătiți pentru toate ispitele și valurile vieții. Alte roade pe care le dobândim în urma postului sunt tainice. (Sfântul Vasile cel Mare)

Efectele rugăciunii: energia aceasta luminătoare, provenind de la Cel Luminos, inundă acest organ mic și de acolo până la cele mai îndepărtate simțuri ale inimii. 3.1

Efectul pe care-l poate avea păcatul asupra minții și asupra sentimentelor umane este devastator. Așa este păcatul, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur; înainte de a fi săvârșit, ne întunecă judecata și ne înșală mintea, dar după ce a fost săvârșit ne apare lămurit înaintea ochilor grozăvia lui. Plăcerea aceea scurtă și rușinoasă ne chinuie mereu și ne umple de rușine. (Din emisiunea “Cuvântul care zidește”)

Fericirea adevărată și efectivă nu o găsim deplin pe pământ, ci în ceea ce noi numim veacul ce va să fie. Viața din acest veac este copleșită mai mult de nenorociri, iar pentru suflet este prima și cea mai grea luptă. (Origen)

Râsul este un calmant fără efecte secundare. (Arnold H. Glasow)

Singura cale de a scăpa de efectul coruptibil al laudelor este să continui să lucrezi. (Albert Einstein)

Sufletul este ființă înțelegătoare și rațională având ca putere mintea, ca mișcare – cugetarea, iar ca efect înțelegerea. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)