Lucrul

 A cerceta despre Dumnezeu pentru a descoperi, este lucru mântuitor. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 A greși e omenește, a deznădăjdui e lucru drăcesc. (Sfinții Părinți)

 A iubi pe cel drag este un lucru al firii; a iubi pe vrăjmaș este un lucru al harului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 A păcătui este o treabă umană, a justifica păcatele este o treabă diavolească. (Lev Tolstoi)

 A te iubi însemnă să te consideri în globalitate, să nu exagerezi într-o dimensiune unică, să nu te fărâmi, să nu faci să devină totalizator un singur aspect al sinelui. A te iubi însemnă să vezi semnificația fiecărui lucru în relație cu întreaga personă. Același lucru e valabil și în iubirea față de celălalt. (Teologul catolic)

 A trăi o viață de succes este un lucru care se învață. (Herbert Harris)

 Acela (Ioan) era făclia care arde și luminează, și voi ați voit să vă veseliți o clipă în lumina lui. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârșesc, lucrurile acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)

 Adevărul lucrurilor este hrana de bază a intelectelor superioare. (Leonardo da Vinci)

 Arta de a fi fericit își are secretul în priceperea de a extrage fericirea din lucrurile mici. (Henry Ward Beecher)

 Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezența lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcția artei. (Hermann Hesse)

 Arta nu urmărește reprezentarea unui lucru frumos, ci frumoasa reprezentare a unui lucru. (Immanuel Kant)

 Așa s-au făcut cerul și pământul și toată oștirea lor. Și a sfârșit Dumnezeu în ziua a șasea lucrarea Sa, pe care a făcut-o; iar în ziua a șaptea S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut. Și a binecuvântat Dumnezeu ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că într-însa S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut și le-a pus în rânduială. (Facerea 2.1-3)

 Atâta timp cât trupul lucrează pentru patimi, sufletul nu-L cunoaște pe Dumnezeu. (Mitropolitul Filaret)

 Atenta reflecție și contemplație a lucrurilor. 5.4

 Atunci când ne este viața la extrem, ne agățăm de un singur lucru: credința. 5.9

 Bine este, deci, frate a nu face răul nici cu gândul, iar de ești ispitit, nevoiește-te ca să nu faci cu lucrul.  (Patericul)

 Bucuria nu este în lucruri, ci în noi. (Richard Wagner)

 Bunul simț este ceea ce judecă lucrurile furnizate de celelalte simțuri. (Leonardo da Vinci)

 Că în mâna Lui suntem și noi și cuvintele noastre și toată înțelepciunea și știința lucrurilor. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 7.16)

 Căci înțelepciunea este mai bună decât pietrele prețioase și nici lucrurile cele mai prețioase nu au valoarea ei. (Solomon 8.11)

 Când a întors Domnul robia Sionului ne-am umplut de mângâiere. Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie; atunci se zicea între neamuri: „Mari lucruri a făcut Domnul cu ei!” (Psalmi 125.1, 2)

 Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Ce este omul că-ți amintești de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micșoratu-l-ai pe dânsul cu puțin față de îngeri, cu mărire și cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. (Psalmi 8.3-6)

 Ce este toleranța? Este consecința umanitătii. Cu toții suntem caracterizați de slăbiciuni și erori; să ne iertăm reciproc pentru acest lucru – acesta este cea dintâi lege a naturii. (Voltaire)

 Ceea ce este hrana trupească pentru întreținerea puterilor noastre, același lucru este citirea Sfintei Scripturi pentru suflet. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Cel care Îl vede pe Dumnezeu în lucrările Sale și crede în El văzându-le, acela este cu adevărat bogat. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog și filosof elvețian)

 Cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale, lucrul cel bun, ca să aibă să dea și celui ce are nevoie. (Efeseni 4.28)

 Cel mai bun lucru pentru muritori este ordinea, și cel mai rău dezordinea. (Hesiod)

 Cel mai dificil lucru este să vezi ceea ce este în fața ochilor tăi. (Goethe)

Cel mai important lucru e să vrei ceea ce poți. (André Maurois)

 Cele două cuvinte “informație” și “comunicare” sunt adesea folosite ca având același înțeles, deși ele semnifică lucruri total diferite. Informația o primești, în timp ce comunicarea o dai. (Sydney J. Harris)

 Cele mai bune și mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, nici măcar atinse fizic. Ele trebuie simțite în inimă, iar unul dintre ele este prietenia. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă și surdă)

 Cele trei lucruri esențiale în această viață este să ai ceva de făcut, ceva care să-ți placă și ceva la care să speri. (Joseph Addison)

 Cele trei lucruri esențiale pentru a înfăptui ceva care să merite osteneală sunt munca stăruitoare, perseverența și bunul simț. (Thomas Alva Edison)

 Cine cutează, ai zis Tu, să bârfească planurile Mele, din lipsă de înțelepciune? Cu adevărat, am vorbit fără să înțeleg despre lucruri prea minunate pentru mine și nu știam. (Iov 42.3)

 Cine nu gândește și nu lucrează ca Domnul, nu este printre ucenicii Lui. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Cine-L cunoaște pe Hristos, cunoaște rostul tuturor lucrurilor. (Blaise Pascal)

 Comunicarea este esența lucrurilor. (Mooji)

 Concentrează-te asupra unui singur lucru și fă-l foarte, foarte bine; astfel, vei ajunge foarte, foarte departe. (Kevin Systrom)

Conservele sunt o afacere strălucită…, ambalarea porcilor e cea mai lucrativă profesie după politică. (Oscar Wilde)

 Creativitatea înseamnă pur și simplu conectarea unor lucruri. (Steve Jobs)

 Creativitatea nu înseamnă să găsești un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit. (James Russell Lowell)

 Credința este contemplarea unui lucru tainic. (Sfântul Teodoret al Ciprului)

 Credința, vederea lucrurilor ca și când ar fi văzute. 11.18

 Credința, vederea lucrurilor nevăzute, ca și când ar fi văzute. 11.18

 Cu cât un lucru este mai greu de făcut, cu atât cere mai multă artă și virtute. (Aristotel)

 Cu îmbrăcămintea hainelor să nu te lauzi, nici în ziua măririi să nu te trufești, că minunate sunt lucrurile Domnului și ascunse faptele Lui între oameni. (Ecclesiasticul 11.4)

Cu o memorie omenească se pot face lucruri uimitoare, dacă o îndrepți către un singur domeniu de activitate. (Mark Twain)

 Cu voința superioară dorim numai lucruri bune. 10.8

 Cultura este aflarea mai mult sau mai puțin conștientă a esenței lucrurilor. (Vasile Băncilă)

 Cum a fost lucrat pomul, arată rodul lui; așa și cuvântul arată gândul cel din inima omului. Să nu lauzi pe nimeni înainte de a vorbi cu el, căci cuvântul este piatra de încercare a omului. (Ecclesiasticul 27.6, 7)

 Cuvântul tăcerii se sprijină pe harul lui Dumnezeu și nu pe puterea omenească. El poate fi auzit oriunde în lume. Materia se transfigurează în duh, cuvântul se transformă în tăcere grăitoare. 7.5

 Dacă muncim numai pentru bunurile materiale, ne clădim singuri temnița. (Antoine de Saint-Exupery)

 Dacă s-ar baza toți pe premiza că lucrurile acceptate ca adevărate sunt într-adevăr adevărate nu ar mai exista speranță de progres. (Orville Wright)

 Dacă s-ar pune rugăciunea înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te voi lăuda, că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. (Psalmi 138.12-14)

 De un singur lucru îi e rușine adevărului, să se ascundă. (Lope de Vega)

 Deci, de la însuși lucrul care se deapănă în minte, poți cunoaște care drac s-a apropiat de tine. (Evagrie Ponticul)

 Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălțat la cer și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul, prin semnele care urmau. Amin. (Luca 16.19, 20)

Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbești: despre Dumnezeu, până ce nu-ți întărești credința în El; despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoști pe al tău; și despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziuă. (Sfântul Nicolae Velimirovici)

 Destinul este scuza celor slabi și opera celor tari. (Nicolae Titulescu)

 Diavolul știe că tinerețea este primăvara vieții, atunci când toate lucrurile sunt noi și că tinerii sunt cei mai vulnerabili. (Ezra Taft Benson)

 Disprețuirea binelui este același lucru cu primirea răului. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Doar două lucruri sunt infinite: universul și prostia omenească. Și nu sunt sigur în legătură cu primul. (Albert Einstein)

 Două sunt criteriile care arată dacă ținta pe care o urmărim este un lucru bun și cinstit, și anume: la timp și cu măsură. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Dumnezeu a creat lumea din nimic. Minunat, vei spune. Fii sigur că e așa, dar face lucruri și mai minunate: face sfinți din păcătoși. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

 El face lucruri mari și nepătrunse, lucruri minunate și fără număr. El dă ploaie pe pământ și trimite apă pe câmpii. El înalță pe cei smeriți și izbăvește pe cei necăjiți. (Iov 5.9-11)

 Epoca prezentă preferă semnul față de lucrul semnificat, copia față de original, imaginația față de realitate, aparența față de esență fiindcă acum numai iluzia este sacră, iar adevărul este laic. (Ludwig Feuerbach)

 Esența matematicii nu este aceea de a face lucrurile mai complicate, dar de a face lucrurile complicate mai simple. (S. Gudder)

 Este extrem de dureros să judeci un lucru pe care nu-l cunoști. (Sfinții Părinți)

 Este mare lucru să fie cineva părinte, căci, chiar când suferă din pricina copiilor, el nu-i urăște. (Sofocle)

Este un lucru bun să citești cărți de citate, pentru că citatele, atunci când sunt gravate în memorie, îți aduc gânduri bune. (Winston Churchill)

 Exagerarea, vrând să mărească lucrurile mici, le face să pară și mai mici. (Jean le Rond d’Alembert)

 Există doar un lucru bun, știința, și doar unul rău, neștiința. (Socrate)

 Există în oameni mai multe lucruri de admirat decât de disprețuit. (Albert Camus)

 Fă lucrul de care te temi și frica va dispare. (David Joseph Schwartz)

 Fericirea la oamenii inteligenți este cel mai rar lucru pe care-l știu. (Ernest Hemingway)

 Filosofia este lucrul cel mai mare și mai vrednic de Dumnezeu. Ea singură poate să ne înalțe până la Dumnezeu și să ne apropie de El, iar sfinți sunt cu adevărat sunt numai aceia care-și deprind mintea cu fiolosofia. (Sfântul Justin Martirul și Filosoful)

 Folosirea greșită a gândurilor duce la întrebuințarea greșită a lucrurilor. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Grăitorul de rele dă pe față lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ține ascunse. (Solomon 11.13)

 Ia seama la relele tale, nu ale altuia; și nu se va jefui de tâlhari casa de lucru a minții tale. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Iar de va veni Timotei, vedeți să fie fără teamă la voi, căci lucrează ca și mine lucrul Domnului. Nimeni deci să nu-l disprețuiască; ci să-l petreceți cu pace, ca să vină la mine; că îl aștept cu frații. (II Timotei 16.10, 11)

 Iar regele Egiptului le-a zis: „Moise și Aaron, pentru ce-mi stingheriți poporul de la lucru? Duceți-vă fiecare din voi la treburile voastre!” Apoi Faraon a zis iar: „Iată acum s-a înmulțit poporul acesta în țară și voi îl întrerupeți de la lucru„. (Ieșirea 5.4, 5)

 Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând, se vor desface, și pământul și lucrurile de pe el se vor mistui. (II Petru 3.10)

 Inspirația există, dar trebuie să te găsescă lucrând. (Pablo Picaso)

 Instinctul este un lucru mare. Eu am fost fricos din instinct. (William Shakespeare)

 Invenția este 99% transpirație și 1% inspirație. [Thomas Alva Edison, autor sau coautor a peste 1000 de invenții. Edison nu s-a întrebat niciodată dacă un lucru era realizabil, ci cum anume era realizabil. (Enciclopedia Universală Britannica)]

 Iubește postul cel prea bun; lucrul cel cinstit și lui Dumnezeu Îi este plăcut. 2.9

 Iubirea este singurul lucru care activează inteligența și creativitatea, care ne purifică și ne eliberează. (Paulo Coelho)

 În multele tale îndeletniciri nu te ține de lucrurile zadarnice, că ți s-au descoperit destule din cunoștințele  omenești. (Ecclesiasticul 3.22)

 În tăcere suntem inundați de energia lui Dumnezeu care ne ajută să facem toate lucrurile în bucurie. (Maica Tereza)

 În toate lucrurile, măsura e mai bună. (Homer)

 În viată, cel mai important lucru nu e unde te afli, ci încotro mergi. (Oliver Wendell Holmes)

 Însă cu cât îi împilau mai mult, cu atât mai mult se înmulțeau și se întăreau foarte, foarte tare, așa că Egiptenii se îngrozeau de fiii lui Israel. De aceea Egiptenii sileau încă și mai strașnic la muncă pe fiii lui Israel și le făceau viața amară prin munci grele, la lut, la cărămidă și la tot felul de lucru de câmp și prin alte felurite munci, la care-i sileau cu strășnicie. (Ieșirea 1.12-14)

 Înțelepciunea este o știință desăvârșită a lucrurilor dumnezeiești și omenești. Ea cuprinde totul și întrucât supraveghează pe toți oamenii, înțelepciunea este o artă despre viață și ca atare este alături de noi tot timpul cât trăim, îndeplinindu-și lucrarea ei, adică să ne facă viața fericită. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Învățați de la smochin pilda: Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, cunoașteți că vara este aproape.  Tot așa și voi, când veți vedea împlinindu-se aceste lucruri, să știți că El este aproape, lângă uși. (Marcu 13.28, 29)

 La orice lucru, cântărește bine și începutul și urmările lui. (Epictet)

 La tot lucrul desăvârșit am văzut sfârșit, dar porunca Ta este fără de sfârșit. (Psalmi 118.96)

 Lenea este creativă: progresul este realizat de către oamenii leneși care caută căi mai ușoare pentru a realiza lucrurile. (Robert Heinlein)

 Lucru grețos și apăsător este omul care se laudă cu păcatele sale. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Lucrul cel mai dificil pentru om este să-și organizeze timpul liber. (Goethe)

 Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legile care le unește. (Titu Maiorescu)

 Lucrul cu adevărat valoros este intuiția. (Albert Einstein)

 Lucrul să fie în mâini și rugăciunea pe buze. 4.2

 Lucrul socotit de unii ca însemnând fericirea, este faptul de a nu avea cugetul încărcat, precum și acela de a nu fi împovărat conștiința altora. (Eusebiu de Cezareea)

 Lucrurile adevărate sunt cele care au permanență dincolo de moarte. 1.10

 Lucrurile care par imposibile devin posibile dacă le privești dintr-o altă lumină. (Hannibal)

 Lucrurile mai presus de fire pot fi înțelese doar prin puterea credinței. (Sfântul Ioan Damaschin)

 Lucrurile mărețe se fac de obicei cu riscuri foarte mari. (Herodot)

 Lucrurile mărețe se obțin încet. Dar nu obții nimic dacă stai pe loc. (Zig Ziglar)

 Lucrurile omenești trebuie să le cunoști pentru a le iubi. Pe cele divine trebuie să le iubești pentru a le cunoaște. (Blaise Pascal)

 Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui; mai de preț este un duh răbdător decât un duh semeț.  (Ecclesiastul 7.8)

 Mândria nu ia în seamă două lucruri: puterea divină și slăbiciunea omului. 2.8

 Memoria este trezorierul și gardianul tuturor lucrurilor. (Cicero)

 Multe lucruri are omul, / Dar virtutea cea mai mare / E să nu se ție mândru / Cu virtuțile ce are. (George Coșbuc)

 Multe lucruri minunate există, dar nimic nu-i mai minunat decât omul. (Sofocle)

 Multe lucruri sunt violente dar nimic mai violent ca omul. (Sofocle)

 Nebunia înseamnă să faci același lucru în mod repetat și să te aștepți să obții alt rezultat. (Albert Einstein)

 Niciun lucru important nu a fost realizat fără pasiune. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

 Nu acord niciun fel de importanță lucrurilor pe care alții le ridică în slăvi sau le condamnă. Eu pur și simplu îmi urmez instinctul. (Wolfgang Amadeus Mozart)

 Nu ai de ce să te temi de niciun lucru din viață. Acesta trebuie numai să fie înțeles. (Marie Curie)

 Nu fi aspru cu limba ta și leneș în lucrurile tale. (Ecclesiasticul 4.31)

 Nu uita! Îți trebuie puține lucruri ca să fii fericit! (Marcus Aurelius)

 Numai lucrurile simple nu dezamăgesc niciodată. (Erich Maria Remarque)

 Obiectele strălucitoare sunt pe placul ochilor lipsiți de profunzime. (Thomas Carlyle)

 Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezește ca dintr-o beție: întreaga lui viață i se pare o pierdere de timp. Dar omul necredincios face și vorbește lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură și dacă îl lauzi te slujește ca un catâr. De tânăr își părăsește casa în care s-a născut și pleacă de-și pierde frumusețea și cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baștovoi)

  Oprirea atenției asupra lucrurilor terestre ar limita spiritul uman. (Stephen Hawking)

 Ordinea care domnește în lucrurile materiale arată în mod suficient că au fost create de o voință plină de inteligență. (Isaac Newton)

 Pentru a întreprinde anumite lucruri, metoda nimerită este o dezordine îngrijită. (Herman Melville)

 Pentru orice lucru este o clipă prielnică și vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer. (Ecclesiastul 3.1)

 Perfecțiunea vine din lucrurile mici, iar perfecțiunea nu e un mărunțiș. (Michelangelo)

 Pocăința este starea de trecere de la iluzie la realitatea care contează pentru mântuire. Păcatul este întotdeauna o iluzie. Sfinții Părinți spun că atunci când demonii ne ispitesc, dau o strălucire deosebită lucrurilor și persoanelor, le amplifică o valoare pe care nu o au. “În păcat este o căutare infinită a lucrurilor finite”, cum spunea Maurice Rondel. Deci, pocăința însemnează revenire la un realism, se văd lucrurile trecătoare în dimensiunea lor de lucruri limitate și de aceea ne întoarcem spre cele ce nu sunt limitate, nu sunt trecătoare, spre valorile veșnice și astfel ajungem la bucurie. (Patriarhul Daniel)

 Postul este, în primul rând, un drum al faptei, al lucrului concret. 10.16

 Primește împletirea celor bune și a celor rele, cu gând egal și Dumnezeu va netezi neegalitățile dintre lucruri. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Prin ascultare omul se înalță și capătă ochi ascunși pentru înțelegerea lucrurilor. Ascultătorul vede fără să fie văzut și aude fără să fie auzit. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Prin unire cresc lucrurile mici, prin dezbinare se prăbușesc cele mai mari. (Sallustius)

 Psihicul are două părți: conștientul și inconștientul. Sinele este centrul inconștientului; Eul este centrul conștientului. Cu aducerea inconștientului în conștient, Sinele este mărit, iar Eul redus. Reducerea Eului este un lucru bun, deoarece mai puține dorințe sunt create și activate, permițând seninătatea. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

 Puritatea inimii înseamnă să-ți dorești un singur lucru. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

 Rugăciunea este lucrul cel mai simplu și, în același timp, cel mai dificil. (Sfântul Ioan de Kromstadt)

 Rugăciunea nu-i un lucru greu. Este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. (Sfântul Antim din Chios)

 Să ne aducem aminte necontenit de Dumnezeu, iar acest lucru se înfăptuiește mai ales prin rugăciune. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Să văd lucrurile prin Dumnezeu. 11.6

 Scopul artei nu este să reprezinte aparența exterioară a lucrurilor, ci semnificația lor interioară. (Aristotel)

 Se știe că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile grele să ți se pară ușoare. (Grigore Moisil)

 Simplitatea este cel mai dificil lucru de asigurat în lume, este ultima limită a experienței și ultimul efort al geniului. (George Sand)

 Simplitatea spiritului este lucrul cel mai mare și mai greu de dobândit; pentru a fi simplu trebuie să fi trecut prin mari experiențe. (Krishnamurti, filosof indian)

Simțul umorului face parte din arta de a conduce, de a te înțelege cu oamenii, de a duce lucrurile la bun sfârșit. (Dwight David Eisenhower)

 Singurul lucru care poate înfrânge lipsa de noroc este muncă asiduă. (Harry Golden)

 Singurul lucru care-mi place la libertate este lupta pentru ea. (Henrik Ibsen)

 Singurul lucru de care trebuie să ne temem este însăși teama. (Franklin D. Roosevelt)

 Singurul mod de a realiza lucruri minunate e să iubești ceea ce faci. (Steve Jobs)

 Slava lui Dumnezeu este să ascundă lucrurile, iar mărirea regilor e să le cerceteze cu de-amănuntul. (Solomon 25.2)

 Spune-mi, Doamne, trebuie să fac acest lucru, sau nu? 6.5

 Succesul meu se datorează faptului că nu am avut niciodată un ceas în camera de lucru. (Thomas Alva Edison)

 Șase sunt lucrurile pe care le urăște Domnul, ba chiar șapte de care se scârbește cugetul Său: Ochii mândri, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care plănuiește gânduri viclene, picioare grabnice să alerge spre rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel care seamănă vrajbă între frați. Păzește, fiule, povața tatălui tău și nu lepăda îndemnul maicii tale. (Solomon 6.16-20)

 Și a început Noe lucrul și precum îi poruncise Domnul Dumnezeu așa a făcut. (Facerea 6.22)

 Și de ai făcut lucruri bune, nu te lăuda. (Neagoe Basarab)

 Și ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocărâți fiind, binecuvântăm. Prigoniți fiind, răbdăm. (I Corinteni 4.12)

 Și uimire i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu și, plini de frică, ziceau: Am văzut astăzi lucruri minunate. (Luca 5.26)

 Știința este modul cel mai comod de a ne explica lucrurile. (Jules Henri Poincaré)

 Știm că cel mai bun lucru este cercetarea unită cu credința care, pe temelia credinței, zidește cunoașterea cea măreață a adevărului. (Cuviosul Clement Alezandrinul)

Tinerii știu destule lucruri pentru a fi prudenți, și totuși încearcă să realizeze imposibilul; și își împlinesc dorința, generație după generație. (Pearl Sydensricker Buck)

 Toate lucrurile au misterul lor și poezia este misterul tuturor lucrurilor. (Frederico Garcia Lorca)

 Toate lucrurile sunt admirate, fie pentru că sunt noi, fie pentru că sunt mari. (Francis Bacon)

 Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu. (o vorbă din bătrâni)

 Trei lucruri ne-au rămas din paradis: stelele nopții, florile zilei și ochii copiilor. (Dante Alighieri)

 Un inventator este un om care privește în jurul lui și nu este mulțumit de lucruri așa cum sunt. Vrea să îmbunătățească tot ceea ce vede, vrea să aducă foloase lumii. (Alexander Graham Bell)

 Un lucru făcut de mână de meșter este vrednic de laudă, dar conducătorul poporului să fie iscusit la cuvânt(Ecclesiasticul 9.17)

 Un lucru mărunt poate duce la o cădere cruntă. (Dintr-un comentariu la pilda Fiului Risipitor)

 Un lucru mic este un lucru mic, dar credința din lucrurile mici este un lucru mare. (Sfântul Grigorie de Nazians)

 Un lucru nu impune Dumnezeu: Să-L iubim cu de-a sila, ci în libertate sacră. (Sfinții Părinți)

 Un prost nu spune lucruri inteligente dar un om inteligent spune multe prostii. (Garabet Ibrăileanu)

 Un singur lucru e de invidiat și de laudă, și anume binele cel netrecător. Acesta constă în a fi în cinste înaintea lui Dumnezeu, pe când bunurile omenești sunt nestatornice și mai înșelătoare decât visurile. (Sfântul Vasile cel Mare)

Un singur lucru face visele imposibile: frica de eșec. (Paulo Coelho)

Un om, în general, are două motive pentru a face un lucru. Unul care sună bine și unul real. (John Pierpoint Morgan)

 Uneori, o greșeală poate fi tot ce e necesar pentru o realizare valoroasă. (Henry Ford)

 Unii numesc înțelepți pe cei ce deosebesc lucrurile sensibile. Dar înțelepți sunt cei ce stăpânesc voile lor. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Ușor dobândești ceea ce cauți; îți fuge din mâini însă lucrul pe care îl neglijezi. (Sofocle)

 Vezi tu un om dibaci la lucrul lui? El va sta înaintea conducătorilor și nu înaintea oamenilor de rând. (Solomon 22.29)

 Viziunea este arta de a vedea lucruri invizibile. (Jonathan Swift)

 Voința care tinde către cunoaștere nu se mulțumește niciodată cu un lucru gata făcut. (Giordano Bruno)

 Voința inferioară (irațională), voința poftelor, a lucrurilor rele. 10.8

 Vom putea goni din noi tristețea numai având privirea îndreptată spre lucrurile veșnice. (Sfântul Ioan Casian)

 Vorbele nu pot să ajungă la înțelesul lucrurilor, dar tăcerea este ca un strugure copt. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Vrei ca oamenii să gândească lucruri bune despre tine? Nu te lăuda. (Blaise Pascal)

 Zeflemistul este omul care vede mereu lucrurile numai la suprafață; de aceea este crud.(Honoré de Balzac)

 Zis-a Avva Grigorie: De la creștin aceste trei lucruri le cere Dumnezeu: credința de la suflet, adevărul de la limbă și curățenia de la trup.

 Zis-a Avva Pimen: A te justifica pe tine însuți este lucru material. Asemenea lucruri îl distrug pe cel care le are.

 Zis-a Avva Sisoe: Orice fel de ispită va veni omului, să zică: Pentru păcatele mele s-a întâmplat aceasta. Iar dacă vreun lucru bun se va întâmpla lui, să zică: Din mila lui Dumnezeu este aceasta.

 Zis-a Avva Teodor: Lucrul mâinilor îl avem sub lucrul sufletului, dar acum s-a făcut lucrul sufletului sub lucrul mâinilor.

Ziua în care te decizi să faci un lucru important este ziua ta norocoasă. (Proverb japonez)