Izvorul

Binele pe care omul îl dorește, nu rămâne nelucrător în el, ci dumnezeiescul izvor, în oricine s-ar afla el, preface pe cel ce s-a atins de el și-i împărtășește puterile Sale proprii. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Ca un izvor tulbure și stricat, așa este dreptul care șovăie în fața celui nelegiuit. (Solomon 25.26)

 Că la Tine este izvorul vieții, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine și dreptatea Ta celor drepți la inimă. (Psalmi 35.9, 10)

 Căci așa zice Domnul Savaot: „Tăiați copaci și faceți val împotriva Ierusalimului; această cetate trebuie pedepsită, pentru că în ea se află numai nedreptate. Cum aruncă izvorul apă din sine, așa aruncă și ea din sine răutate; în ea se aude împilare și jaf și pururea se văd înaintea feței Mele dureri și răni. (Ieremia 6.6, 7)

 Căci Mielul, Cel ce stă în mijlocul tronului, îi va paște pe ei și-i va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. (Apocalipsa 7.17)

 Când ne spovedim e bine să folosim săpunul pocăinței și izvorul lacrimilor. (Sfântul Macarie Egipteanul)

 Când te găsești în fundul prăpastiei să nu disperi, iar dacă ai ajuns pe vârful muntelui să nu amețești. Și să știți că această a doua primejdie, este mai mare decât cea dintâi. Pentru că, în fundul prăpastiei apelezi la rugăciune ca izvor de putere. Când ai ajuns în vârful muntelui, uiți de ea. (Mitropolitul Bartolomeu Anania)

 Dacă te-ai lepădat de tine și te-ai dedicat lui Iisus, El te-a schimbat în izvor de apă vie. Numai așa poate

 sufletul să ajungă la sine însuși, la el, cel adevărat, lepădându-se de sine și strămutându-se în Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca, 9.7)

 Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică. (Ioan 4.14)

 Discernământul este izvorul și rădăcina tuturor virtuților. (Sfântul Ioan Casian)

 Disciplina este izvorul succesului. (Eschil)

 Durerea taie în suflet brazdele prin care curge apoi izvorul viu al harului dumnezeiesc. (Nicolae Iorga)

 Energia divină, harul care izvorăște din Dumnezeu. 1.11

 Eu cred că Dumnezeu este adevăratul nume și adevăratul izvor al inconștientului colectiv și de aceea este suprema autoritate morală din univers. (Stephen R. Covey)

 Gândirea este izvorul acțiunii, vieții și manifestării; fă izvorul curat și totul va fi curat. (James Allen)

 Greșelile drepților sunt împrejurul buzelor, iar ale păcătoșilor izvorăsc din tot trupul. Pentru aceea cântă David: “Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, și: zis-am, păzi-voi căile Tale, ca să nu greșesc cu limba mea!” (Sfântul Epifanie, episcopul Ciprului)

 Iată vine sărăcia ca un trecător și nevoia te prinde ca un tâlhar. Dar dacă nu vei lenevi, atunci va veni secerișul tău ca un izvor, iar lipsa va fi departe de tine. (Solomon 6.11)

 Inima reprezintă izvorul gândurilor. 2.3

 Iubirea aproapelui izvorăște din iubirea de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu se manifestă prin iubirea aproapelui. Fiecare să fie aproapele celuilalt. (Din învățăturile de la “Samarineanul Milostiv”)

 Izvoarele răutăților dintr-o țară sunt cârciumile și luxul. (Nicolae Iorga)

 Izvor de viață este gura celui drept, dar gura celor fără de lege, izvor de nedreptate. Ura aduce ceartă, iar dragostea acoperă toate cusururile. (Solomon 10.11, 12)

 Izvorul Tămăduirii 11.16

 În timp ce lumea secularizată de azi nu se mai roagă lui Dumnezeu, ci este dominată de un spirit de nemulțumire, euharistia bisericii, ca taină a recunoștinței față de Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul lumii, ne oferă pace sfântă și bucurie profundă, izvorâte din rugăciune smerită și fierbinte. Din păcate, omul secularizat a pierdut pacea și bucuria sufletului, tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii, ca respirație a sufletului în prezența harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)

 Înlăturarea pasiunilor este liniștea și seninătatea sufletului, iar liniștea sufletului este izvorul cel mai productiv de virtuți. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Lenea și mândria sunt cele două izvoare ale tuturor viciilor. (Blaise Pascal)

 Munca e balsamul sângelui, munca e izvorul virtuții. (Johan Gottfried von Herder)

 Nu cumva poate smochinul, fraților, să facă măsline, sau vița de vie să facă smochine? Tot așa, izvorul sărat nu poate să dea apă dulce. (Iacob 3.12)

 O picătură de înțelepciune, izvorâtă din frica de Dumnezeu, ne poate mântui. (Sfinții Părinți)

 Pentru a fi desăvârșite, arta și meșteșugul medicinii trebuie să izvorască din dragoste. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog și filosof elvețian)

 Rădăcina înțelepciunii, cui s-a descoperit? Și izvoarele ei, cine le cunoaște? (Ecclesiasticul 1.6)

 Sătura-se-vor din grăsimea casei Tale și din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa pe ei. Că la Tine este izvorul vieții, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine și dreptatea Ta celor drepți la inimă. (Psalmi 35.8-10)

 Smerenia este rădăcina și izvorul tuturor virtuților. (Sfântul Grigorie de Nazians)

 Sufletul este asemenea izvorului: de-l vei curăți, va izvorî iar de îl vei astupa va pieri. (Patericul)

 Sunt copleșit de versurile lui Pușkin, izvor de apă vie. (Mihai Eminescu)

 Și iar mi-a zis: Făcutu-s-a! Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce însetează îi voi da să bea, în dar, din izvorul apei vieții. (Apocalipsa 21.6)

 Talentul este un subțirel izvor de munte. Trebuie să-i sapi calea în piatră și să-l captezi cu înaltă osteneală. (Gala Galaction)