Baza

Baza prudenţei constă în a înţelege bine ce e folositor şi ce e vătămător. (John Amos Comenius)

Adevărul lucrurilor este hrana de bază a intelectelor superioare. (Leonardo da Vinci)

Cercetarea cu ratiunea e necesară, dar numai având la bază credinţa.  11.18

Cumpătarea e baza virtuţilor. (Proverb latinesc)

Dacă s-ar baza toţi pe premiza că lucrurile acceptate ca adevărate sunt într-adevăr adevărate nu ar mai exista speranţă de progres. (Orville Wright)

Dacă vrei succes, atunci nu te baza pe alte persoane să facă ceea ce tu poţi face! (Sasha Azevedo)

Dumnezeu nu comunică la nivel de superficial cu omul, ci la nivelul adâncului, la rădăcină. Ori boala, oricare ar fi ea, nu distruge adâncul. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra; formaţia lui de bază: medic.)

Iertarea are la bază smerenia înţeleaptă şi iubirea.  10.4

În sine, teama nu este ceva rău – este normală şi reprezintă baza mecanismului nostru de supravieţuire. (Colin Turner)

În vremuri de restrişte iese la iveală superficialitatea structurii de bază. (Robert Browning)

La baza tuturor păcatelor stă iubirea de sine. (Sfântul Maxin Mărturisitorul)

Moralitatea politică nu poate exista niciodată având la bază imoralitatea individuală. (Samuel Smiles)

Oamenii optimişti îşi menţin o mentalitate bazată pe soluţii, văzând o rezolvare în fiecare problemă şi o posibilitate în fiecare imposibilitate. (John C. Maxwell)

Orice societate bazată pe dominare susţine violenţa. (Bell Hooks)

Plagiatul este atunci când nu te poţi baza pe mintea ta şi te bazezi pe mintea altuia. (Bety Marcovici)

Postamentul în partea de deasupra avea înăuntru o adâncitură de pus ligheanul, adâncă de un cot; gura ei era rotundă ca baza stâlpilor, de un cot şi jumătate în diametru; şi împrejurul gurii erau podoabe săpate; iar tăbliile ei de pe laturi erau pătrate şi nu rotunde. (III Regi 7.31)

Religia este baza existenţei omeneşti. (Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel)

Regula de bază a bucuriei autentice este să o împărtăşeşti cu cei din jur. (George Byron)

Stăpânirea de sine este numai o altă formă a curajului, ea stă la baza tuturor virtuţilor. (Samuel Smiles)