Activitatea

Activitatea duce la mai multe împliniri decât prudenţa. (Vauvenargues)

Arta cere nu numai observarea vieţii, ci şi o participare activă. (Ilya Ehrenburg)

Căci credinţa este binele concentrat înăuntru, iar binele este credinţa activată.(Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Cu o memorie omenească se pot face lucruri uimitoare, dacă o îndrepţi către un singur domeniu de activitate. (Mark Twain)

Fiind mereu activă, intuiţia are acces la banca de date a spiritului universal. (Colin Turner)

Gândirea e activitatea inteligenţei, visarea e voluptatea ei. (Victor Hugo)

Gândirea înseamnă activitate. Gândirea e întotdeauna exprimare, acţiune, poezie. (Eugeni d Ors)

Iubirea este singurul lucru care activează inteligenţa şi creativitatea, care ne purifică şi ne eliberează. (Paulo Coelho)

În zadar ar fi împiedicat trupul de mustrarea şi desfrâul sufletului spre atingerea ţelului final al înclinărilor şi dorinţelor, zadarnică activitatea raţiunii, zadarnică funcţionarea minţii, zadarnică înţelepciunea, dreptatea, practicarea oricărei virtuţi, …   (vezi Sufletul)

O minte religioasă este o minte echilibrată, sănătoasă, activă; ea înfruntă fapte, nu idei. (Krishnamurti, filosof indian)

Orice participare la activitatea politică e absolut inutilă. (Lev Tolstoi)

Oricine împlineşte o activitate în folosul comunităţii creştine săvârşeşte o liturghie. (Sfântul Teodor Studitul)

Psihicul are două părţi: conştientul şi inconştientul. Sinele este centrul inconştientului; Eul este centrul conştientului. Cu aducerea inconştientului în conştient, Sinele este mărit, iar Eul redus. Reducerea Eului este un lucru bun, deoarece mai puţine dorinţe sunt create şi activate, permiţând seninătatea. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)