Providenţa

Providenţa

Providenţa divină.  5.9 Calea providenţei (+) şi calea judecăţii (-)  7.14 Nici  întâmplarea nu-i în afara providenţei dumnezeieşti. (Cuviosul Clement Alexandrinul) Pe slujitorul lui Hristos îl păzeşte, nu straja trupească, ci providenţa dumnezeiască. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)