Zgomotul

Zgomotul nu dovedeşte nimic: uneori găina face un ou şi cotcodăceşte de parcă ar fi ouat o planetă întreagă. (Mark Twain)

Zgomotul va ajunge până la marginea pământului, căci Domnul deschide procesul neamurilor; intră la judecată cu tot trupul şi pe cei nelegiuiţi îi va da sabiei”, zice Domnul. (Ieremia 25.30)

Aurul nu poate face zgomotul ce-l face arama. (Proverb indian)

Avem nevoie să Îl găsim pe Dumnezeu, iar Dumnezeu nu poate fi găsit în zgomot şi agitaţie. (Maica Tereza)

Adevărata măsură după care se judecă orice putere: cât de bine a făcut pe lume, nu după cât zgomot a făcut. (Alexandru Vlahuţă)

Bătălia cu zgomotele parazitare.  7.3

Binele nu face zgomot şi zgomotul nu face bine. (Proverb)

Butoaiele goale fac gălăgie multă. (Sofocle)

Calomnia nu este altceva decât “zgomotul” pe care îl fac cei nebuni. (Diogene din Sinope)

Domnul Savaot te va cerceta cu tunet, cutremur şi zgomot mare, uragan şi vijelie şi flăcări de foc mistuitor! (Isaia 28.6)

Englezilor nu le place muzica, dar în mod sigur le place zgomotul produs de muzică. (Thomas Beecham)

„Eu am poruncit sfintei Mele oştiri, zice Domnul, chemat-am pe vitejii mâniei Mele, pe cei ce se veselesc de slava Mea”. Ascultaţi acest zgomot surd în munţi, vuiet al unui neam fără de număr; auziţi această zarvă de împărăţii, de neamuri adunate; Domnul Savaot cercetează oştirea gata de luptă. (Isaia 13.3, 4)

Fericirea tace şi se ascunde; numai nefericirea este militantă şi zgomotoasă. (Duiliu Zamfirescu)

Glasul cel plin de veselie al lirei a încetat, chiotele zgomotoase nu mai sunt, încetat-a glasul harpei. La cântec nu se mai bea, şi amar este vinul pentru băutor. Cetatea pustiită este în ruină, intrarea fiecărei case este închisă. (Isaia 24.8-10)

Inteligenţa este ca un râu; cu cât este mai adânc, cu atât face zgomot mai puţin. (Proverb englezesc)

Mânia zgomotoasă înfurie, mânia mută îngrozeşte. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a României)

Mult zgomot pentru nimic! (William Shakespeare)

Muzica de film este zgomot… chiar şi mai dureroasă decât sciatica mea. (Thomas Beecham)

Orice ciocnire provoacă un zgomot sau o scânteie. Zgomotul călăuzeşte, scânteia luminează.  (Alexandre Dumas)

Strategia fără tactică este cel mai lung drum spre victorie. Tactica fără strategie este zgomotul de dinaintea înfrângerii. (Lao Tse)

Şi când vei auzi un zgomot, ca şi cum ar veni pe vârful arborilor dumbrăvilor, atunci să porneşti, căci atunci a pornit Domnul înaintea ta, ca să lovească oştirea Filistenilor„. Şi a făcut David cum i-a poruncit Domnul şi a lovit pe Filisteni de la Ghibeon până la Ghezer. (II Regi 5.24, 25)