Vrajba

Depărtează-te de vrajbă şi vei împuţina păcatele, că omul mânios va aţâţa vrajbă. Şi omul păcătos va tulbura pe prieten şi, între oamenii cei ce au pace, va arunca vrajbă. Precum este materia focului, aşa se va aprinde şi după putere vrajba va creşte.(Ecclesiasticul 8.8-10)

Iar faptele trupului sunt cunoscute, şi ele sunt: adulter, desfrânare, necurăţie, destrăbălare, închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am şi spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. (Galateni 5.19-21)

Mai bună este o bucată de pâine uscată în pace, decât o casă plină cu carne de jertfe, dar cu vrajbă. (Solomon 17.1)

Martorul mincinos care spune minciuni şi cel care seamănă vrajbă între fraţi. (Solomon 6.19)

Vărsare de sânge vine din vrajba trufaşilor şi sudalma lor este grea la auz. (Ecclesiasticul 27.15)

Vorba celui ce mult se jură zbârleşte părul şi vrajba lui asurzeşte urechile. (Ben-Sirah)