Viziunea

Viziunea este arta de a vedea lucruri invizibile. (Jonathan Swift)

Viziunea fără acţiune este doar un vis. Acţiunea fără viziune este doar timp pierdut. Viziunea însoţită cu acţiunea poate schimba lumea. (Joel Barker)

Viziunea Sfântului Simeon Noul Teolog  12.9

Acolo unde nu este viziune, oamenii pier. (Stephen R. Covey)

Asceza propune o schimbare de viziune asupra lumii.  7.9

Ce e de crezut, să crezi! E o cerinţă adâncă a sufletului omenesc de a avea despre lume o viziune, o înţelegere coerentă şi unificatoare. În lipsa acestei viziuni, acestei înţelegeri, se nasc: angoasa şi schizofrenia. (François Jacob, biolog francez, laureat al Premiului Nobel în 1965, împreună cu Jacques Monod şi André Lwoff)

Cea mai bună viziune este înţelegerea. (Malcom Forbes)

Geniul este abilitatea de a-ţi păstra viziunea neclintită până când devine realitate. (Benjamin Franklin)

O altă limbă presupune o altă viziune asupra lumii. (Frederico Fellini)

Ochii sufletelor celor mulţi sunt incapabili să suporte viziunea divinului. (Platon)

Pesimismul nu este o viziune asupra lumii, ci ocuparea unei poziţii strategice în faţa imprevizibilului. (Gabriel Liiceanu)

Televiziunea este triumful maşinii asupra oamenilor. (Fred Allen)

Unde nu este viziune, nu există nici speranţă. (George Washington Carver)

Viziunea lui Blaise Pascal („ … Cum a ajuns însă matematicianul şi fizicianul Pascal la această concepţie? Răspunsul îl găsim în noaptea de 23 noiembrie 1654, când a avut „viziuneace i-a schimbat definitiv sensul existenţei. … Din acel moment, pe Pascal îl va interesa în mod esenţial creştinismul şi Dumnezeul creştin, nu Dumnezeul abstract al filozofilor.” …. „În urma unui accident suferit în 1654 pe podul de la Neuilly pe Sena, când caii, care trăgeau trăsura, au sărit şi trăsura a rămas agăţată de pod, dar mai ales în urma unei revelaţii de pe 23 noiembrie 1654 Pascal a hotărât să ia calea credinţei, vizitând mănăstirea jansenită de lângă Paris.”  Sursa citatelor: internet, biografia lui Blaise Pascal.)

Viziunile sunt percepţii ale unor stări de conştiinţă înalte. (Herbert Harris)