Vindecarea

Vindecarea celor zece leproşi.  7.16

Vindecarea demonizaţilor din ţinutul gadarenilor.  1.5

Vindecarea orbului Bartimeu.  9.10

Vindecarea slăbănogului din Capernaum.  10.13, 1.11

Aici este boala cea mai gravă pentru oameni, când vor să vindece răul prin rău. (Sofocle)

Arată-mi un om sănătos şi ţi-l voi vindeca. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)

Arta medicinii constă în a amuza pacientul în timp ce natura vindecă boala. (Voltaire)

Bolnavul avea nevoie de vindecare, robul avea nevoie de eliberare, iar cel muritor avea nevoie de înviere şi de viaţă veşnică. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Că şalele mele s-au umplut de ocări şi nu este vindecare în trupul meu. (Psalmi 37.6)

Comunismul a lucrat cu înverşunarea drăcească şi violentă să izgonească pe Hristos din viaţa noastră şi să crească atei liberi-cugetători şi indiferenţi. Şi au rămas încă urme, răni încă nevindecate de credinţa noastră. (Părintele Constantin Voicescu)

Dacă un om nu este smintit, poate fi vindecat de orice nebunie în afară de vanitate. (Jean Jacques Rousseau)

De asemenea, Mântuitorul Hristos ne dăruieşte harul, mila şi  iertarea păcatelor, ca medicamente contra sentimentelui de vinovăţie şi izbăvirea de greutatea copleşitoare a conştiinţei vinovate, tuturor celor care cu pocăinţă se apropie de Dumnezeu şi de tainele Sale în Sfânta Biserică. Împotriva tristeţii mai putem lupta prin pocăinţă, unul din cele mai puternice mijloace de vindecare a acestei boli spirituale. (vezi Tristeţea )

Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerţi. Miluieşte-mă, Doamne, că neputincios sunt; vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele; şi sufletul meu s-a tulburat foarte şi Tu, Doamne, până când? (Psalmi 6.1-3)

Dragostea unei mame este balsamul minune care vindecă toate rănile. (Jean Gastaldi)

Dumnezeu, Tatăl nostru, ne-a dat viaţa şi arta vindecării pentru a proteja şi a o menţine. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)

Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit. (Luca 17.15-19)

Imaginaţia poate să producă boli în om – şi poate să le şi vindece. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)

Începutul vindecării depinde de voinţa noastră.  10.17

M-am scăpat de fărădelegi şi m-am vindecat. (Sfântul Nicolae Cabasila)

Medicina este arta vindecării, care teoretic nu are nicio limită. (Petre Ţuţea)

Medicul îngrijeşte, natura vindecă. (Hipocrate)

Minciuna este o boală pe care o videcă adevărul. (Proverb arab)

Ne-am îmbolnăvit prin păcat, să ne vindecăm prin pocăinţă.  6.9

Nu poţi vindeca trupul, fără să vindeci sufletul. (Socrate)

Optimiştii se vindecă mai întotdeauna. (François Rabelais)

Pentru mine, pictura este mai mult decât o terapie; este un mod de viaţă. (Tony Curtis)

Pentru vindecarea deprimării, Ziditorul tuturor şi Doctorul sufletelor, Dumnezeu, singurul care cunoaşte bine rănile sufletului ne îndeamnă nu să rupem legăturile cu oamenii, ci să tăiem relele găsite în interior. Deprimarea se vindecă prin cercetarea oamenilor evlavioşi. (Sfântul Ioan Casian)

Precum cangrena cuprinde trupul şi nu se mai vindecă, la fel şi ţinerea de minte a răului cuprinde sufletul omului (Sfântul Efrem Sirul)

Prostia din născare, leac în lume nu are; ea este o urâcioasă boală, ce nu se vindecă în şcoale, ba nici în spitale. (Ion Creangă)

Recunoştinţa i-a adus vindecarea sufletească, adevărata minune. (Vindecarea celor zece leproşi) 7.16

Să cercetăm între noi ce este drept, să ştim între noi ceea ce este bine, fiindcă Iov a zis: „Eu sunt drept, dar Dumnezeu nu-mi dă dreptate! Deşi nevinovat, trec drept mincinos; rana mea este nevindecată, deşi eu nu am nici o greşeală„. (Iov 34.4-6)

Sfânta Fecioară este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu! Dacă în pântecele Fecioarei Maria ar fi fost numai un om, iar nu Fiul lui Dumnezeu, atunci cum ar fi putut fi vindecate, începând de pe vremea lui Hristos şi până în zilele noastre, atâtea feluri de boli trupeşti şi duhovniceşti? (Origen)

Sunt multe metode prin care se poate vindeca lenea, însă problema care se ridică este că cei leneşi nu-şi doresc să se vindece. (Sfinţii Părinţi)

Şi chemând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi demonii şi să vindece bolile. Şi i-a trimis să propovăduiască împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi. (Luca 9.1, 2)

Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. (Matei 8.7, 8)

Şi iată un om având mâna uscată. Şi L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? Ca să-L învinuiască. El le-a zis: Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în groapă, nu o va apuca şi o va scoate? Cu cât se deosebeşte omul de oaie! De aceea se cade a face bine sâmbăta. (Matei 12.10-12)

Şi l-am dus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece. (Matei 17.16)

Şi oriunde intra în sate sau în cetăţi sau în sătuleţe, puneau la răspântii pe cei bolnavi, şi-L rugau să le îngăduie să se atingă măcar de poala hainei Sale. Şi câţi se atingeau de El se vindecau. (Marcu 6.56)

Şi toată mulţimea căuta să se atingă de El că putere ieşea din El şi-i vindeca pe toţi. (Luca 6.19)

Timpul vindecă şi răni ce par de nevindecat. (Lope de Vega)

Tristeţea se vindecă prin meditaţia inimii curate.  11.15