Uşor

Uşor dobândeşti ceea ce cauţi; îţi fuge din mâini însă lucrul pe care îl neglijezi. (Sofocle)

A face cu uşurinţă ceea ce e greu altuia, iată talentul; a face ce e imposibil talentului, iată geniul. (Henri-Frédéric Amiel)

A observa liniştea şi a respira profund şi calm este cel mai uşor mod de a-ţi deschide inima. (Paul Ferrini)

Acţiunea pripită este uşor executabilă, acţiunea prudentă cere judecată. (Kalidasa)

Aurul şi argintul fals sunt pagube pe care le poţi îndura şi un bărbat priceput uşor descoperă falsul. Dar dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său şi dacă are viclenie în inima sa, acela e cel mai fals dintre muritorii făcuţi de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu de cunoscut. (Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)

Caută ceea ce este dumnezeiesc, iar ceea ce este omenesc va veni foarte uşor. (Sfântul Ioan Gura de Aur)

lesne este înaintea Domnului, în ziua sfârşitului, să dea omului după căile lui. (Ecclesiasticul 11.28)

Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară. (Matei 11.30)

Cădem uşor în deznădejde din pricina bolilor sau altor neplăceri.  9.14

Când îţi doreşti ceva, nu e foarte uşor. Trebuie să ştii ce vrei şi să tot încerci să-l obţii. (Taylor Hanson)

Ce uşor e să-i faci pe oameni să creadă o minciună şi ce greu e să le-o scoţi din cap. (Mark Twain)

Cei care au ajuns la această treaptă a posului (a patra), pot stăpâni cu uşurinţă trupul şi gândurile, şi pot spori mult pe calea rugăciunii.  11.11

Cei care merită să fie lăudaţi suportă mai cu uşurinţă să fie criticaţi. (Alexander Pope)

Dacă ai multe fapte bune, poţi uşor să-ţi acoperi cu ele păcatele; dar dacă eşti gol de fapte bune, fiecare păcat îţi face o rană de moarte. Ca să nu se întâmple asta, să ne înarmăm cu fapte bune. (Sf. Ioan Gură de Aur)

Dacă ai păcate, ele se vor arde şi se vor distruge uşor prin necazuri. Dacă ai virtuţi, prin necazuri ele se vor face mai luminoase şi mai strălucitoare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

De aceea, o mulţime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferinţa, suportă cu greu boala şi mulţi dintre ei, din deznădejde, se sinucid. Sunt studii ştiinţifice care arată că omul credincios trece mai uşor prin greutăţile vieţii decât cel  necredincios. (Patriarhul Daniel)

De câtva timp e mai uşor să fii intelectual decât să fii credincios. (Părintele Teofil Pârâian)

Demonul i-a strecurat cu uşurinţă, din ce în ce mai des, tot felul de gânduri primejdioase.  8.19

Depriderile copiilor se descoperă mai uşor în timpul jocurilor. (Quintilianus)

Dificultăţile sunt mai uşor de învins decât îndoiala. (Isaac Newton)

E mai uşor să practici virtutea decât să susţii ipocrizia. (Jean Antoine Petit Senn)

E mai uşor să te păzeşti de o femeie sau de un bărbat iute la mânie decât de un om viclean şi tăcut. (Euripide)

E mult mai uşor să iei o hotărâre decât să o pui în practică. (William Somerset Maugham)

E uşor să fii prieten cu cei amabili. Dar a fi prietenul celui ce se crede duşmanul tău este chintesenţa oricărei religii. (Mahatma Gandhi)

El stă în scaun deasupra cercului pământului; pe locuitori îi vede ca pe lăcuste; El întinde cerul ca un văl uşor şi îl desface ca un cort de locuit. (Isaia 40.22)

Este mai uşor să cunoşti zece ţări decât un singur om. (Proverb idiş)

Este mai uşor să dezintegrezi un atom decât o prejudecată. (Albert Einstein)

Există trei metode de a dobândi înţelepciunea. Cea dintâi este reflecţia, care este cea mai înaltă. A doua este imitaţia, care este cea mai uşoară. A treia este experienţa, care este cea mai amară. (Confucius)

Indiferenţa este forma cea mai uşoară a intoleranţei. (Karl Jaspers)

Împărăţia lui Dumnezeu nu se dobândeşte cu uşurinţă, însă puţin i se cere inimii omului pentru ea. 9.8

Înţelepciunea este luminată şi neînserată şi cei care o iubesc o văd uşor şi cei care o caută o găsesc. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 6.12)

Lenea este creativă: progresul este realizat de către oamenii leneşi care caută căi mai uşoare pentru a realiza lucrurile. (Robert Heinlein)

Lenea şi mândria ne apasă mai greu decât guvernele şi parlamentele. Să ne lecuim de primele şi le vom suporta mai uşor pe cele din urmă. (Benjamin Franklin)

Mai lesne este a purta nisip, sare şi fier, decât a locui cu un om fără minte. (Ecclesiasticul 22.16)

Mai uşor se mântuieşte bogatul harnic, drept şi milostiv decât săracul cârcotaş. (Părintele Ilie Cleopa)

Marea majoritate a oamenilor găsesc că e mai uşor să cerşească cerul prin rugăciuni, decât să-l merite prin acţiuni. (Arthur Schopenhauer)

Norocul e o fată uşuratică. (Heinrich Heine)

Omul care şi-a rânduit cu bine postul, va putea să intre cu uşurinţă, dar şi cu evlavie, în cămara lui Hristos.  10.7

Pe povârnişul viciului aluneci uşor şi fără să bagi de seamă; pentru a atinge însă culmile perfecţiunii, urci încet şi întâmpini multe şi mari greutăţi. (Feuchtersleben)

Sănătatea e comoara cea mai preţioasă şi cea mai uşor de pierdut; totuşi cel mai prost păzită. (Emile Augier)

Se ştie că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile grele să ţi se pară uşoare. (Grigore Moisil)

Şi a ascultat Moise glasul socrului său şi a făcut toate câte i-a zis. A ales deci Moise din tot Israelul oameni destoinici şi i-a pus căpetenii în popor: peste mii, peste sute, peste cincizeci, peste zeci. Şi judecau aceştia poporul în toată vremea; toate pricinile grele le aduceau la Moise, iar pe cele mai uşoare le judecau ei toate. După aceea a petrecut Moise pe socrul său şi acesta s-a dus în ţara lui. (Ieşirea 18.24-27)

Şi cuvintelor tale fă jug şi cumpănă şi gurii tale fă-i uşă şi încuietoare. (Ecclesiasticul 28.28)

Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat până la cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai uşor în ziua judecăţii decât ţie. (Matei 11.23, 24)

Tinereţea are o inimă caldă, o nevoie de entuziasm pe care cea mai uşoară atingere o trezeşte. (Alphonse Daudet)

Triumfu-i fără slavă, de-nvingi cu uşurinţă. (Pierre Corneille)

Ţelurile prea lesne de atins nu sunt ţeluri adevărate. (Colin Turner)

Un popor fără cultură e un popor uşor de manipulat. (Immanuel Kant)

Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară. (Matei 11.28-30)