Unic

A te iubi însemnă să te consideri în globalitate, să nu exagerezi într-o dimensiune unică, să nu te fărâmi, să nu faci să devină totalizator un singur aspect al sinelui. A te iubi însemnă să vezi semnificaţia fiecărui lucru în relaţie cu întreaga personă. Acelaşi lucru e valabil şi în iubirea faţă de celălalt. (Teologul catolic Marko Rupnik)

Arta – dar adevărata artă – este ţărmuită în graniţele etnice ale unui popor şi este unica graniţă a sufletului unui popor. (Barbu Ştefănescu Delavrancea)

Brâncoveanu este cea mai shakespeareiană dramă din câte au fost vreodată în toate timpurile. E un caz unic pe plan mondial, de nu aş zice pe plan cosmic. E de necrezut, trecerea aceasta a unui muntean în toată puterea termenului la sublimul şi eroimul cel mai fantastic, uimeşte şi ameţeşte. Vă desfid să-i găsiţi perechea. Nici în rândul martirilor din primele veacuri. Nici nu ne dăm seama cine este, ce înseamnă pentru noi, la ce nivel ne ridicăm. (Părintele Nicolae Steinhardt)

Ca jurnalist de gen unic, / El scurt răspunde la-ntrebări: / Articolele-s cugetări / Şi cugetările nimc. (Păstorel Teodoreanu)

Cei care nu se amăgesc cu vorbe deşarte vor trebui să se întoarcă la Evanghelie şi, sprijiniţi pe experienţa vieţii, să mărturisească cinstit rolul ei unic în dezvoltarea societăţii omeneşti. (William James, fiziolog, psiholog şi unul dintre cei mai vestiţi pedagogi de peste ocean)

Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute şi a le asambla în moduri unice. (Jacque Fresco)

Cum puteţi voi să credeţi, când primiţi slavă unii de la alţii şi slava care vine de la unicul Dumnezeu nu o căutaţi? (Ioan 5.44)

Există o singură Biserică adevărată, aceea care este cu adevărat veche, în care potrivit planului lui Dumnezeu sunt adunati drepţii pentru că există un singur Dumnezeu şi un singur Domn. De aceea, se cuvine laudă Bisericii pentru singularitatea ei, fiind o copie a principiului unic. Biserica cea Una este moştenitoarea Celui care prin fire este Unic şi pe această  Biserică se silesc ereziile s-o împartă în multe biserici. Spunem deci că numai Biserica Veche şi Universală este una şi în ce priveşte fiinţa ei, si în ceea ce priveşte începutul ei, şi în ceea ce priveşte superioritatea ei. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Fiecare om este unic. Nu te compara cu altcineva ca să nu intervii în planul lui Dumnezeu. (Baal Shem Tov)

Fii unic, fii original! (Samuel Johnson)

Hristos este unica ieşire din această lume; toate celelalte ieşiri – extazul sexual, utopiile politice, independenţa economică – nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leşurile nenumăraţilor oameni ce le-au încercat. (Părintele Serafim Rose)

În lume există un singur bine şi un singur rău. Unicul bine este mântuirea, iar unicul rău este pierderea ei. (Patericul)

Lepădarea de sine este cuvânt unic. Până la Hristos nu l-a rostit nimeni. (Sfinţii Părinţi)

Să suferi în tăcere este unica lecţie care face să o învăţăm în această viaţă. (Vincent van Gogh)

Sufletul omului, în autoconştiinţa lui şi în unicitatea lui, nu e produsul evoluţiei, ci e operă divină. (John Eccles,laureat al Premiului Nobel în 1963, autorul cărţii Evoluţia creierului şi crearea conştiinţei, citat de părintele Constantin Galeriu)

Unica nobleţe nu-i sub cer decât virtutea. (Juvenal)