Umanul

A păcătui este o treabă umană, a justifica păcatele este o treabă diavolească. (Lev Tolstoi)

A şti la scară umană poate fi folositor, dar în niciun caz mântuitor. (Petre Ţuţea)

Arta este simbolul celor mai nobile eforturi umane de a construi şi a se reţine de la distrugere. (Evelyn Waugh)

Atenţia umanităţii trebuie să treacă de la maşini şi lumea fizică la corpul şi spiritul omenesc, la acele procese fiziologice şi spirituale, fără de care Universul lui Newton şi Einstein nu ar exista. (Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez)

Ce este toleranţa? Este consecinţa umanitătii. Cu toţii suntem caracterizaţi de slăbiciuni şi erori; să ne iertăm reciproc pentru acest lucru – acesta este cea dintâi lege a naturii. (Voltaire)

Ceea ce deosebeşte ştiinţa teologică de ştiinţa umană e tocmai caracterul nemodificabil al Revelaţiei, care e obiectul ei. (Nichifor Cainic)

Cu siguranţă Dumnezeu nu a creat fiinţa umană să trăiască o zi! Nu, nu, omul a fost creat pentru eternitate. (Abraham Lincoln)

Culmea umanului rămâne sfântul, geniul. (Nichifor Cainic)

Disciplina postului, care întăreşte disciplina umană în general.  7.11

Dumnezeu n-a venit în lume ca să pună capăt suferinţei umane. El n-a venit în lume nici măcar să explice suferinţa. Dumnezeu a venit în lume să umple suferinţa umană de prezenţa Lui. (Paul Claudel)

Efectul pe care-l poate avea păcatul asupra minţii şi asupra sentimentelor umane este devastator. Aşa este păcatul, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur; înainte de a fi săvârşit, ne întunecă judecata şi ne înşeală mintea, dar după ce a fost săvârşit ne apare lămurit înaintea ochilor grozăvia lui. Plăcerea aceea scurtă şi ruşinoasă ne chinuie mereu şi ne umple de ruşine. (Din emisiunea “Cuvântul care zideşte”)

Există două impulsuri contrare care guvernează mintea umană – unul care determină un comportament normal, sănătos şi un altul responsabil de comportamentul excentric. Cele două alternează la intervale regulate. (Franz Schubert)

Greşeala lui Adam o fac toti umaniştii de astăzi.  5.14

Infinitul! Nicio altă întrebare nu a mişcat vreodată atât de profund spiritul uman. (David Hilbert)

Ironia e pudoarea umanităţii. (Jules Renard)

În ortodoxie, clipa nu este doar un pas spre moarte, ca în filosofia lui Heidegger, ci clipa oferă şi posibilitatea valorificării potenţelor umane creatoare, nealterate de păcat. (Patriarhul Daniel)

În sufletul uman este o transformare minunată pe care Dumnezeu Însuşi o lucrează. (Harent)

Întreaga înţelepciune umană se rezumă la două cuvinte: aşteptare şi speranţă. (Alexandre Dumas)

Medicul uman salvează omul, pe când medicul veterinar salvează omenirea. (Louis Pasteur)

Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă decât relaţiile interumane. În lume va exista o generaţie de idioţi. (Albert Einstein)

Minciuna este dispreţuirea şi oarecum nimicirea propriei tale demnităţi umane.(Immanuel Kant)

Mintea umană este resursa noastră fundamentală. (John F. Kennedy)

Muzica este plăcerea pe care mintea umană o simte din numărare fără să fie conştientă că numără. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)

Omul e un mister, iar la temelia umanităţii stă mereu admirarea acestui mister. (Thomas Mann)

Oprirea atenţiei asupra lucrurilor terestre ar limita spiritul uman. (Stephen Hawking)

Optimismul este personificarea umană a primăverii. (Susan J. Bissonette)

Progresul umanităţii nu se poate întemeia pe minciună, ci numai pe sinceritate şi adevăr. (Mihail Sadoveanu)

Relaţia de iubire cu o altă persoană, divină sau umană, este cea care generează iubire.  11.19

Sacralitatea şi sfinţenia vieţii umane.  5.17

Scopul unei glume nu este de a degrada fiinţa umană, ci de a ne reaminti că ea este deja degradată. (George Orwell)

Sfânta Sfintelor s-a mutat în miezul fiinţei umane.  7.3

Sfinţenia este împlinirea umanului. (Nichifor Crainic)

Ştiinţa este ultimul pas în dezvoltarea mentală a omului şi poate fi considerată ca cea mai mare realizare a culturii umane. (Ernst Cassirer)

Teoria relativităţii a lui Einstein este probabil cea mai mare realizare sintetică a minţii umane până în prezent. (Bertrand Russell)

Timpul este tatăl adevărului, mama raţiunii umane. (Giordano Bruno)

Trebuie să iubesc sublimul, şi nu secularizarea, nu umanizarea omului de dragul meu, al celui slab, care nu pot să mă ridic la Dumnezeu. Să-L primim pe Dumnezeu aşa cum este El, şi chiar şi atunci când loveşte parcă în ceea ce iubim noi cu iubirea aceasta trecătoare. …..  (Episcopul vicar patriarhal Sebastian Ilfoveanu,   vezi Dumnezeu)

Uitarea este vechiul leac pentru mizeria umană. (Alfred de Musset)

Universul nu trebuie să fie în armonie perfectă cu ambiţia umană. (Carl Sagan)

Virtutea este perfecţiunea stării umane, iar nu absenţa defectelor. (Antoine de Saint-Exupéry)