Triumful

Arta este triumful asupra haosului. (John Cheever)

Căsătoria este triumful imaginaţiei asupra inteligenţei. (Oscar Wilde)

De-a lungul istoriei, ceea ce a făcut ca răul să triumfe a fost inerţia celor care ar fi putut acţiona, indiferenţa celor care aveau mai multă minte, tăcerea vocii justiţiei când conta cel mai mult. (Haile Selassie)

Dragostea este triumful imaginaţiei asupra inteligenţei. (H. L. Mencken)

Mai bine o moarte demnă şi eroică, decât un triumf necinstit şi mârşav. (Giordano Bruno)

Televiziunea este triumful maşinii asupra oamenilor. (Fred Allen)

Triumfu-i fără slavă, de-nvingi cu uşurinţă. (Pierre Corneille)