Trecutul

Trecutul e noaptea – iar amintirile, candele care cu vremea se sting. (Octavian Goga)

Trecutul este în amintire, viitorul – în închipuire. (Sri Nisargadatta Maharaj)

A uita este marele secret al firilor tari şi creatoare, a uita asemenea naturii care nu-şi cunoaşte trecutul, care reîncepe neîncetat tainele zămislirilor ei neobosite. (Honoré de Balzac)

Adu-ţi aminte de cele trecute, nădăjduieşte în Domnul pentru cele viitoare, foloseşte spre bine cele prezente. (Mitropolitul Filaret)

Când iarba s-a trecut şi păşunea s-a isprăvit şi fânul de pe dealuri s-a strâns, tu ai miei pentru îmbrăcămintea ta şi ţapi ca să plăteşti păşunea; (Solomon 27.25, 26)

De luptă se feresc doar laşii. Să lăsăm trecutul să fie trecut. (Homer)

Fiecare popor şi fiecare epocă stă pe umerii vremurilor trecute. (Mihai Eminescu)

Fiindcă vei uita necazul tău de azi şi-ţi vei aduce aminte de el numai ca de nişte ape, care au fost şi au trecut. Şi viaţa ta va înflori mai mândră decât miezul zilei, iar întunericul se va face revărsat de zori. (Iov 11.16, 17)

Ne întâlnim în prezent cu viitorul trecutului. (Părintele Arsenie Boca)

Neînţelegerea dintre oameni provine din faptul că unii trăiesc mai mult în trecut, iar alţii în prezent. (André Maurois)

Orice prisos de virtute am adăuga astăzi, el e o dovadă a negrijii trecute, nu un drept la răsplată. (Sfântul Marcu Ascetul)

Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de ţară. (Mihai Eminescu)

Pentru a te elibera de trecut e nevoie să înveţi să ierţi. (Louise L. Hay)

Prin iertarea de sine şi a celorlalţi ne eliberăm de trecut, de regrete, de răni şi de acuzaţii. (Louise L. Hay)

Şi glas s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultaţi! Şi când a trecut glasul, S-a aflat Iisus singur. Şi ei au tăcut şi nimănui n-au spus nimic, în zilele acelea, din cele ce văzuseră. (Luca 9.35, 36)

Viitorul este trecutul care se întoarce pe altă poartă. (Arnold H. Glasow)