Treburile

A avea voinţă nu înseamnă să spui că vrei, înseamnă să te ţii de treabă. (André Maurois)

Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti. Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale,  (Ieşirea 20.8, 9)

Cât de fericiţi ar trăi mulţi oameni, dacă s-ar ocupa de treburile altora la fel de puţin pe cât se îngrijesc de ale lor. (Georg Christoph Lichtenberg)

Este treaba artistului ca întotdeauna să adâncească misterul. (Francis Bacon)

Iar regele Egiptului le-a zis: „Moise şi Aaron, pentru ce-mi stingheriţi poporul de la lucru? Duceţi-vă fiecare din voi la treburile voastre!” Apoi Faraon a zis iar: „Iată acum s-a înmulţit poporul acesta în ţară şi voi îl întrerupeţi de la lucru”. (Ieşirea 5.4, 5)

Nu umbla după ştiri din viaţa lumească pentru că din aşa ceva nu vei avea niciun folos, după cum spune psalmistul: “Să grăiască gura mea lucruri omeneşti.” Căci cel căruia îi place să vorbească bucurosdespre treburile oamenilor păcătoşi, acela repede trezeşte în sine pofte spre plăceri. Mai curând fii dornic să cunoşti viaţa oamenilor drepţi, căci aceasta îţi va fi de mare ajutor. (Sfântul Vasile cel Mare)

Oricât ai fi copleşit de treburi, fă-ţi şi mai multă vreme pentru Domnul. (Sfântul Vasile cel Mare)

Pentru ce să postim, dacă Tu nu vezi? La ce să ne smerim sufletul nostru, dacă Tu nu iei aminte? Da, în zi de post, voi vă vedeţi de treburile voastre şi asupriţi pe toţi lucrătorii voştri. (Isaia 58.3)

Una din sursele fericirii mele este ca să nu doresc niciodată să aflu de treburile altor persoane. (Dolley Madison)