Totdeauna

Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu. (o vorbă din bătrâni)

Agresivitatea este întotdeauna o consecinţă a frustrării. (John Dollard)

Bucuria este întotdeauna legată de dragoste.  11.19

Buzele care spun adevărul vor dăinui totdeauna, iar limba grăitoare de minciună numai pentru o clipă. (Solomon 12.19)

Calitatea nu este niciodată un accident, este întotdeauna rezultatul unui efort de inteligenţă. (John Ruskin)

Căci pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna; că ea, turnând mirul acesta pe trupul Meu, a făcut-o spre îngroparea Mea. (Matei 26.11, 12)

Cea mai înaltă artă este întotdeuna cea mai religioasă, iar cel mai mare artist este întotdeauna o persoană devotată credinţei. (Abraham Lincoln)

Cel care zâmbeşte în loc să se înfurie va fi întotdeuna mai puternic. (Proverb japonez)

Cel mai bun doctor oferă întotdeauna cât mai puţine medicamente. (Benjamin Franklin)

Cerând totdeauna în rugăciunile mele ca să am cumva, prin voinţa Lui, vreodată, bun prilej ca să vin la voi. (Romani 1.10)

Cine face totdeauna ce vrea, face rareori ceea ce trebuie. (Oxenstierna)

Cine mă insultă totdeauna nu mă insultă niciodată. (Victor Hugo)

Dacă Dumnezeu este totdeauna cu tine, de ce tu trăieşti ca şi când El ar fi departe de tine? (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă şi cu dor de ţară, este pierdut pentru totdeauna. Aceste vlăstare ale tinereţii ţin pe umerii lor viitorul, precum odinioară Atlas ţinea pământul. (Vasile Conta)

De la un om mare ai întotdeauna de învăţat, chiar şi când tace. (Seneca)

Deci le-a zis Iisus: Vremea Mea încă n-a sosit; dar vremea voastră totdeauna este gata. (Ioan 7.6)

Deci, logica crucii e logica iubirii. A avea un raport înţelept cu crucea înseamnă a avea capacitatea să jertfeşti liber din ceea ce ai pentru a dărui. Şi când eşti dispus să jerfeşti, orice necaz ţi s-ar întâmpla nu provoacă disperare şi cârteală, ci te ajută să rămâi senin şi lucid, o stare necesară pentru a reuşi şi s-o iei totdeauna de la capăt. (Teologul catolic Marko Rupnik)

Diavolul voieşte să facă rău, dar iese întotdeauna bine.  7.10

Doar iluzia este uşoară. Adevărul este întotdeauna dificil! (Rabindranath Tagore)

Doar iluziile te împiedică să recunoşti că eşti liber şi că ai fost liber întotdeauna. (Antonio de Mello)

Drumul spre pierzanie a fost întotdeauna însoţit de lipsa unui ideal. (Proverb englezesc)

Dumnezeu îi ajută întotdeauna pe cei ce se ajută singuri. (Benjamin Franklin)

Este treaba artistului ca întotdeauna să adâncească misterul. (Francis Bacon)

Eu nu am căutat, în toată viaţa mea, decât esenţa zborului! Zborul – ce fericire! (Constantin Brâncuşi)

Fii totdeauna cu Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să fie cu tine. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Fiţi amabili ori de câte ori e posibil. Întotdeauna e posibil. (Dalai Lama)

Găseşte puteri noi chiar în slăbiciunea ta! Soarta-ţi lasă întotdeuna o portiţă în momente de cumpănă. (Miguel de Cervantes)

Gândirea înseamnă activitate. Gândirea e întotdeauna exprimare, acţiune, poezie. (Eugeni d Ors)

Handel este cel mai mare compozitor care a trăit vreodată. Întotdeauna îmi voi scoate pălăria în faţa muzicii lui şi voi îngenunchia cu umilinţă la mormântul său. (Ludwig van Beethoven)

Iartă-ţi întotdeauna duşmanii; nimic nu-i enervează mai tare. (Oscar Wilde)

Ideile mari pornesc totdeauna din suflete mari. (Vasile Conta)

Iertarea este veşmântul care acoperă orgoliile şi mândriile nemăsurate. Iertarea ne smereşte, iertarea ne înalţă. Cine iartă, învinge întotdeauna. (Părintele Dumitru Păduraru)

Iubirea, sursa care alimentează întotdeauna starea de jertfă.  9.5

În spatele unui om mare s-a aflat întotdeauna un Dumnezeu mare. (Gavriil Stiharul)

În toate pătimind necaz, dar nefiind striviţi; lipsiţi fiind, dar nu deznădăjduiţi; prigoniţi fiind, dar nu părăsiţi; doborâţi, dar nu nimiciţi; purtând totdeauna în trup omorârea lui Iisus, pentru ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru. (II Corinteni 4.8-10)

Încearcă să ştii totdeauna ce vrei. (Paulo Coelho)

Înjurăturile sunt ca procesiunile cu icoane, care se întorc totdeauna la biserica de unde au pornit. (Arthur Schopenhauer)

Întotdeauna în pomul cu fructe se aruncă cu pietre. (George Vraca)

Înţeleptul totdeauna este bogat, dar rareori bogatul este înţelept. (Thales)

Martorul mincinos va pieri, iar omul care ascultă va putea vorbi totdeauna. (Solomon 21.28)

Mândria ne face să ne amăgim întotdeuna. Dar adânc înăuntrul nostru, dincolo de suprafaţa conştiinţei obişnuite, o voce mică şi liniştită ne spuneCeva e în neregulă”. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)

Minciuna e grăbită. Adevărul întotdeauna aşteaptă. (Alexandru Vlahuţă)

Modestia acoperă întotdeauna meritul fără însă a-l ascunde. (Benjamin Franklin)

Nimic nu înalţă pe cineva mai sus spre slavă, ca o conştiinţă totdeauna curată şi veghetoare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Norocul este întotdeauna ultimul refugiu al lenei şi incompetenţei. (James Cash Penney)

Nu cei bătrâni sunt înţelepţi şi nici moşnegii nu sunt cei ce înţeleg totdeauna dreptatea. Drept aceea am zis: Luaţi aminte la mine, voi arăta şi eu ce ştiu. (Iov 32.9, 10)

Numai mândria doare, numai mândria chinuieşte; smerenia odihneşte, e totdeauna odihnitoare. (Părintele Teofil Pârâian)

O iubire generoasă îşi are întotdeauna pregătit testamentul. (Nemer Ibn El Barud)

Oamenii furioşi nu sunt întotdeauna înţelepţi. (Jane Austen)

Optimiştii se vindecă mai întotdeauna. (François Rabelais)

Poetul este un mincinos care spune întotdeauna adevărul. (Jean Cocteau)

Procedează întotdeauna corect, vei face plăcere unora şi vei produce uimire altora. (Mark Twain)

Prostul are un mare avantaj faţă de deştept. Este întotdeauna mulţumit de el însuşi. (Napoleon Bonaparte)

Răul nu poate rezista într-un monolog. El urmăreşte întotdeauna un dialog. (Maica Gavrilia Papaiannis)

Răzbunarea este întotdeauna plăcerea unui suflet mic, slab şi fără vlagă. (Juvenal)

Scara care urcă la o funcţie prea înaltă e întotdeauna murdară. (Francis Bacon)

Suferinţa nu este un rău, este consecinţa şi aproape întotdeauna leacul răului. (Eliphas Levi)

Şi luna, totdeauna exactă, însemnează lunile şi împarte timpul. (Ecclesiasticul 43.7)

Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna eşti cu mine şi toate ale mele ale tale sunt. (Luca 15.31)

Trebuie să ne menţinem întotdeauna speranţa, credinţa, convingerea că există o viaţă mai bună, o lume mai bună, dincolo de orizont. (Franklin D. Roosevelt)

Un cap bun şi o inimă bună sunt întotdeauna o formidabilă combinaţie. (Nelson Mandela)

Un neam trece şi altul vine, dar pământul rămâne totdeauna! (Ecclesiastul 1.4)

Un om curajos formează întotdeauna o majoritate. (Andrew Jackson)

Un om împreună cu Dumnezeu este întotdeauna în majortitate. (John Knox)

Un prost găseşte totdeuna pe altul mai prost care să-l asculte cu gura căscată. (Mihail Sadoveanu)

Unele amintiri ne parfumează sufletul pentru totdeauna. (Gabriele d’Annunzio)

Vorba celui cuvios este totdeauna cu înţelepciune; iar cel nebun se schimbă ca luna. (Ecclesiasticul 27.11)