Surpriza

Am fost mândru, extaziat şi extrem de surprins că am reuşit. (Neil Armstrong)

Au fost cazuri în care rugăciunea pentru vrăjmaşi i-a îndreptat mai repede, pentru alţii a durat mai mult. Dumnezeu îndreaptă oamenii şi îi schimbă în bine, adesea şi prin binefaceri nemeritate, cum a fost de pidă Zaheu Vameşul, care a asuprit multă lume, era lacom de bani, era corupt, era răpitor, asuprea pe oameni ca să se îmbogăţească. Dar când Mâtuitorul Iisus Hristos S-a autoinvitat în casa lui, el a fost surprins, pentru că toată lumea îl blama. Mântuitorul însă a zis: “Astăzi vreau să fiu în casa ta.” Şi onoarea aceasta nemeritată şi neaşteptată l-a schimbat, l-a tulbarat şi în acelaşi timp i-a dat speranţă şi a zis: Doamne, împart, jumătate din averea mea o dau săracilor iar celor pe care i-am nedreptăţit le dau înapoi împătrit. Aceasta este o schimbare a unui om rău, pentru un bine care i s-a făcut, dar pe care nu-l merita. … (Patriarhul Daniel)

Avantajul de a fi pesimist: fie ai dreptate, fie ai doar surprize plăcute. (George Will)

Dacă nu te aştepţi la nimic, vei avea surprize tot timpul. (Malcom Forbes)

Mai bine să pui răul înainte şi să laşi ce e mai bun ca o surpriză. (Jules Verne)

Misterul este esenţa creativităţii. Misterul, şi surpriza. (Julia Cameron)

Pentru mine, elementul esenţial în teatru este surpriza, pentru că fără surpriză nu există viaţă.  (Andrei Şerban)

Secretul umorului este surpriza. (Aristotel)