Suprem

Admiraţia este suprema bucurie a înţelegerii. (Albert Camus)

Binele nu este o simplă calitate etică sau aptitudine morală, ci un reflex al harului, o “rază arătătoare de Dumnezeu”, o lucrare îndumnezeitoare care vine în om din Binele ultim, suprem, care este Dumnezeu. (Calist Catafygiotul)

Delicateţea este calitatea supremă şi cea mai rară a sufletului omenesc, ea le presupune pe toate celelalte. (Garabet Ibrăileanu)

Dumnezeu, doctorul suprem.  4.12

Eu cred că Dumnezeu este adevăratul nume şi adevăratul izvor al inconştientului colectiv şi de aceea este suprema autoritate morală din univers. (Stephen R. Covey)

Înţelepciunea este partea supremă a fericirii. (Sofocle)

Nimeni nu poate ajunge la desăvârşirea supremă.  11.17

Plictiseala este expresia supremă a indiferenţei. (Ricardo Leon)

Rugăciunea utilizează gândurile, puterea mentală şi inteligenţa creatoare de care dispunem împreună cu Inteligenţa Infinită a Spiritului Suprem. (Herbert Harris)

Suprema înţelepciune este de a distinge binele de rău. (Socrate)

Timpul curge din noi ca dintr-un ceasornic cu nisip, dar noi nu simţim fuga asta, mai ales în clipe supreme. (Victor Hugo)

Uitarea ni se pare o trădare. Uitarea e suprema laşitate. (Victor Eftimiu)