Structura

Structura spirituală a omului.  2.1

Arta teatrului are nevoie de firi de structură excepţională. (Camil Petrescu)

În vremuri de restrişte iese la iveală superficialitatea structurii de bază. (Robert Browning)

Lumea are structura limbajului, iar limbajul are formele minţii. (Eugenio Montale)

Mecanismele vieţii sunt structurate sub forma unor dispuneri atomice, în relaţie cu toate mişcările universului. (Louis Pasteur)

Mediocritatea e cu atât mai impresionantă cu cât o descoperi într-o structură ce se crede deasupra mediocrităţii. (Mircea Eliade)

Meditaţia este înţelegerea întregii structuri a “eului”, a sinelui, prilej de a vedea dacă este cu putinţă să fii totalmente liber de eu  şi să nu cauţi vreun supra-eu. Supra-eul este eul. (Krishnamurti, filosof indian)

Orice experienţă are alte urmări pentru fiecare, după structura lui sufletească. (Mihail Lermontov)