Statul

Buna creştere a tineretului este garanţia cea mai sigură a fericirii unui stat. (Oxenstierna)

Când statul nu plăteşte profesorii, copiii vor fi cei care vor plăti. (Guy Bedos)

Dacă oamenii ar şti ce mare lucru este a fi în harul lui Dumnezeu, nu s-ar înspăimânta de nicio suferinţă şi ar suporta în linişte orice durere, deoarece harul este rodul răbdării. (Sfânta Roza de Lima, patroana Americii Latine, a statului Peru şi a Insulelor Filipine)

Echilibrul în stat e ca sănătatea în corp. (Mihai Eminescu)

Fii sigur că un stat în care nu există pedeapsă pentru neobrăzare şi pentru libertatea de a face orice sfârşeşte prin a se prăbuşi. (Sofocle)

Niciodată un demagog nu poate fi un adevărat om de stat. (Nicolae Bălcescu)

Politicianul se gândeşte la viitoarele alegeri, omul de stat la următoarele generaţii. (Otto von Bismarck)

Şcoala să fie cu credinţă, politica cu cinste, oastea cu dragoste de ţară, statul cu binecuvântarea lui Dumnezeu. (Episcopul Nicolae Velimirovici)

Şcoala va fi şcoală când omul va fi om şi statul va fi stat. (Mihai Eminescu)

Trebuie să avem un stat cât mai creştin. (Dumitru Stăniloae)

Unirea tuturor românilor într-un singur stat numai atunci va fi statornică şi garantată prin istoria mai departe a lumi, dacă va răspunde tuturor dorinţelor impuse prin noua concepţie a vieţii, prin duhul vremilor noi. (Vasile Goldiş)

Stăpân al puterii cum eşti, judeci cu blândeţe şi ne cârmuieşti cu multă cruţare, că la Tine este puterea, când voieşti. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 12.18)