Simbolul

Arta este simbolul celor mai nobile eforturi umane de a construi şi a se reţine de la distrugere. (Evelyn Waugh)

Crezul, simbolul credinţei  12.11, 12.7

Lumea creştină are ca simbol un instrument de tortură, crucea. (Arthur Schopenhauer)

Lumina este simbolul adevărului. (James Russell Lowell)

Muzica e simbolul armoniei în viaţă, al acordului desăvârşit. (George Enescu)

Nimeni să nu se ruşineze de cruce, simbolul sfânt al mântuirii noastre, capul bunătăţilor pentru care trăim şi pentru care suntem. Ca pe o cunună, aşa să purtăm crucea lui Hristos. Prin cruce se săvârşesc toate cele ale noastre. Dacă trebuie să te naşti din nou, crucea este alături. Dacă trebuie să te hrăneşti cu hrana cea tainică, dacă trebuie să te hirotoneşti, dacă trebuie să faci orice, pretutindeni este alături de noi crucea, semnul biruinţei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Omul: simbol al veşniciei închis în timp. (Thomas Carlyle)

Simţul umorului face parte din arta de a conduce, de a te înţelege cu oamenii, de a duce lucrurile la bun sfârşit. (Dwight David Eisenhower)