Sensul existenţei

A cunoaşte Esenţa Divină – acesta este cel mai înalt ţel al sufletului trimis de Creator pe Pământ! (Pitagora)

Arta nu ne învaţă nimic cu excepţia sensului vieţii. (Henry Miller)

Fără Dumnezeu nu există scop, valoare sau sens în lume. (Jean-Paul Sartre)

Psihozele, bolile sufletului, se produc din lipsa sau pierderea sensului existenţei. Bolile sufleteşti aici îşi au obârşia, în lipsa sau pierderea sensului existenţei. Noi nu ne putem da singuri sensul existenţei noastre, dar suntem obligaţi, pentru sănătatea şi restul existenţei noastre, să-l căutăm. (Psihiatrul austriac Viktor Frankl, citat de părintele Constantin Galeriu)  E o cerinţă adâncă a sufletului omenesc de a avea despre lume o viziune, o înţelegere coerentă şi unificatoare. În lipsa acestei viziuni, acestei înţelegeri, se nasc: angoasa şi schizofrenia. (François Jacob, biolog francez, laureat al Premiului Nobel în 1965, citat de părintele Constantin Galeriu)

Scopul vieţii este dezvoltarea sinelui. (Oscar Wilde)

Scopul vieţii omului, îndumnezeirea.  5.14, 7.8

Scopul vieţii omeneşti este dobândirea Duhului Sfânt. (Sfântul Serafim de Sarov)

Sensul vieţii este să trăieşti. (Krishnamurti)

Singurul secret al existenţei tale este să nu-ţi fie teamă. Niciodată să nu-ţi fie teamă de ce vei deveni. (Buddha)