Sănătatea

Sănătatea e comoara cea mai preţioasă şi cea mai uşor de pierdut; totuşi cel mai prost păzită. (Emile Augier)

Sănătatea e unitatea care dă valoare tuturor zerourilor vieţii. (Bernard Fontenelle)

Sănătatea este calitatea cea mai meritorie a corpului. (Aristotel)

Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să o păzească, deşi aproape toţi se nasc cu ea. (Hipocrate)

Sănătatea este o convenţie între tine şi corpul tău. (Terri Guillemets)

Sănătatea nu este doar absenţa bolii. (Hannah Green)

Sănătatea nu este preţuită până când nu apare boala. (Thomas Fuller)

Sănătatea şi buna tărie este mai bună decât tot aurul, şi trupul sănătos şi eu putere, decât avuţia nenumărată. Nu este mai bună avuţia decât sănătatea trupului şi nu este bucurie mai mare decât bucuria inimii. (Ecclesiasticul 30.15, 16)

Sănătatea trupească şi sufletească.  4.12

Am preţuit înţelepciunea mai mult decât sănătatea şi frumuseţea; am pus-o chiar înaintea luminii, fiindcă strălucirea ei nu se stinge niciodată. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 7.10)

Arată-mi un om sănătos şi ţi-l voi vindeca. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)

Atunci i-a zis omului: Întinde mâna ta. El a întins-o şi s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă. (Matei 12.13)

Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina Lui şi mă voi face sănătoasă. (Matei 9.21)

Cel ce deosebeşte cele bune de cele rele, află sănătatea şi îndepărtează boala. (Sfântul Ioan Scărarul)

Cugetul curat e ca ochiul sănătos, nu poate suferi nicio murdărie. (Richard Wurmbrand)

Dacă ţi-ai pierdut averea, n-ai pierdut nimic. Dacă ţi-ai pierdut sănătatea, ai pierdut ceva, dar dacă ţi-ai pierdut speranţa şi curajul, totul e pierdut. (Predicatorul american Norman Vincent Peale)

De cele mai multe ori, slava se cumpără cu preţul fericirii, plăcerea cu preţul sănătăţii, milostenia celor cu nume mare cu preţul neatârnării, banii cu preţul conştiinţei. (Mitropolitul Filaret)

Dragostea este cea mai sănătoasă boală. (Euripide)

Echilibrul în stat e ca sănătatea în corp. (Mihai Eminescu)

Esenţa fericirii este sănătatea, iar a sănătăţii e mişcarea. (James Thomson)

Există două impulsuri contrare care guvernează mintea umană – unul care determină un comportament normal, sănătos şi un altul responsabil de comportamentul excentric. Cele două alternează la intervale regulate. (Franz Schubert)

Fericirea constă, în primul rând, în sănătate. (George William Curtis)

Fiecare om este autorul propriei sale sănătăţi sau boli. (Buddha)

Iată că boala mea se schimbă în sănătate. Tu ai păzit viaţa mea de adâncul mistuitor! Tu ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele! (Isaia 38.17)

Iubitule, mă rog să ai spor în toate şi să mergi bine cu sănătatea, precum bine mergi cu sufletul. (III Ioan 1.2)

Majoritatea persoanelor îşi irosesc sănătatea pentru a face avere apoi pentru a o avea înapoi. (A. J. Reb Materi)

 “Mens sana in corpore sano” este o maximă prostească. Corpul sănătos este produsul unei minţi sănătoase. (George Bernard Shaw)

Nu fii înţelept în ochii tăi; teme-te de Dumnezeu şi fugi de rău; aceasta va fi sănătate pentru trupul tău şi o înviorare pentru oasele tale. (Solomon 3.7, 8)

O minte sănătoasă într-un corp sănătos. (Juvenalis)

Omul are nevoie de dificultăţi; ele sunt necesare pentru sănătate. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)

Pentru a asigura o stare bună de sănătate mănâncă superficial, respiră adânc, fii moderat şi menţine un interes în viaţă. (William Londen)

Să nu te temi prea mult de contradicţii. Te cam încurcă, e adevărat, dar sunt sănătoase. (Roger Martin du Gard)

Somnul este lanţul de aur care ne ţine sănătatea şi trupul împreună. (Thomas Dekker)

Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela. (Matei 8.13)

Şi auzind El, a zis: Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. (Matei 9.12)

Toţi au nevoie de Tine, chiar cei ce nu ştiu. Cei ce nu ştiu, mai amarnic decât cei ce ştiu. Flămândul îşi închipuie că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă, dar îi este sete de Tine. Bolnavul se mângâie că râvneşte sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio şansă. În momentul în care Îl găsesc pe Hristos, toate îşi găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)

Venirea noastră la biserică într-un număr mare este o dovadă a sănătăţii sufletului nostru. După cum foamea este un semn de sănătate trupească, tot aşa şi dorul de cuvintele dumnezeieşti este cel mai mare semn de sănătate sufletească. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Virtutea este sănătatea sufletului. (Joseph Joubert)