Salvarea

Salvarea sufletului  4.11

Biserica este locul unde sunt salvaţi cei condamnaţi la moarte. (Sfântul Efrem Sirul)

Cunoaşterea greşelilor este începutul salvării. (Epicur)

E mai ieftin să salvăm planeta decât să o distrugem. (Oscar Arias Sanchez)

Frumuseţea va salva lumea. (Dostoievski)

Iar ei au zis: „Tu ne-ai salvat viaţa! Să aflăm milă în ochii domnului nostru şi să fim robi lui Faraon!” Şi le-a pus Iosif lege, care-i până astăzi în ţara Egiptului, ca a cincea parte să se dea lui Faraon, scutit fiind numai pământul preoţilor, care nu era al lui Faraon. (Facerea 47.24, 25)

Medicul uman salvează omul, pe când medicul veterinar salvează omenirea. (Louis Pasteur)

Rugăciunea este o practică de-a dreptul crucială pentru calea salvării.  7.3

Şi s-a dus David cu oamenii săi la Cheila, de s-a luptat cu Filistenii, le-a luat vitele, le-a pricinuit înfrângere mare şi a salvat David pe locuitorii din Cheila. (I Regi 23.5)