Săgeata

Să nu îndepărtăm mintea de la Dumnezeu.  8.15

săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine mâna Ta. (Psalmi 37.2)

Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. (Psalmi 90.4-7)

Dacă voi vă temeţi a încălca porunca împăratului, cu atât mai mult ne temem noi, creştinii, să călcăm poruncii lui Dumnezeu, ca să nu cădem în chinurile veşnice gătite celor ce se leapădă de El. (Sfântul Mucenic Proclu, chinuit, răstignit şi săgetat)

Dar Dumnezeu îi va lovi cu săgeata şi fără de veste îi va răni, că ei singuri se vor răni cu limbile lor. (Psalmi 63.8)

În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. (Filipeni 6.16)

În vremea lui Ioaş s-a îmbolnăvit Elisei de o boală de care apoi a şi murit. Atunci a venit la el Ioaş, regele lui Israel şi, plângând deasupra lui, a zis: „Părinte, părinte, carul lui Israel şi călăreţul lui!”  Iar Elisei a zis către el: „Ia un arc şi nişte săgeţi! ” Şi a luat regele un arc şi nişte săgeţi. Apoi Elisei a zis către regele lui Israel: „Pune mâna pe arc!” Şi a pus regele mâna pe arc, şi şi-a pus şi Elisei mâinile sale pe mâinile regelui, şi a zis: „Deschide fereastra dinspre răsărit!” Şi regele a deschis-o. Şi a zis Elisei: „Săgetează!”.

Şi a săgetat regele. Elisei a zis: „Aceasta este săgeata izbăvirii ce vine de la Domnul şi săgeata izbăvirii de Sirieni, căci vei bate pe Sirieni cu desăvârşire, la Afec„. Apoi iarăşi a zis Elisei: „Ia nişte săgeţi!” Şi regele a luat. şi a zis Elisei către regele lui Israel: „Loveşte în pământ!” Şi a lovit de trei ori şi s-a oprit. Iar omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el, şi a zis: „Trebuia să loveşti de cinci sau de şapte ori, căci atunci ai fi bătut cu desăvârşire pe Sirieni; acum însă vei bate pe Sirieni numai de trei ori„. Apoi a murit Elisei şi l-au îngropat, iar în anul următor au intrat în ţară cete de Moabiţi. Dar iată, odată, când îngropau un mort, s-a întâmplat ca cei ce-l îngropau să vadă una din aceste cete şi, speriindu-se, au aruncat mortul în mormântul lui Elisei. Căzând acela, s-a atins de oasele lui Elisei şi a înviat şi s-a sculat pe picioarele sale. (IV Regi 13.14-21)

Precum sunt săgeţile în mâna celui viteaz, aşa sunt copiii părinţilor tineri. Fericit este omul care-şi va umple casa de copii; nu se va ruşina când va grăi cu vrăjmaşii săi în poartă. (Psalmi 1276.4, 5)

Săgeţi ascuţite cu cărbuni aprinşi trase de Cel puternic. (Psalmi 119.4)

Un ciocan, o sabie şi o săgeată ascuţită este omul care dă mărturie mincinoasă împotriva aproapelui său.  (Solomon 25.18)