Ruina

Ca o casă în ruine este înţelepciunea prostului, şi ştiinţa nebunului, cuvinte fără rost. (Ecclesiasticul 21.20)

Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită şi în cursă şi în multe pofte nebuneşti şi vătămătoare, ca unele care cufundă pe oameni în ruină şi în pierzare. (II Timotei 6.9)

Cine iubeşte certurile iubeşte păcatul; cel ce ridică glasul îşi iubeşte ruina. (Solomon 17.19)

Doborât-ai toate gardurile lui, făcut-ai întăriturile lui ruină. (Psalmi 88.39)

Dreptatea păzeşte calea omului fără prihană, iar fărădelegea e pricina ruinii celui păcătos. (Solomon 13.6)

Dumnezeule, intrat-au neamurile în moştenirea Ta, pângărit-au locaşul Tău cel sfânt, făcut-au din Ierusalim ruină. (Psalmi 78.1)

Ei vor zidi pe vechile ruine, vor ridica dărâmăturile de altădată, vor reface cetăţile distruse, pustiite din neam în neam. (Isaia 61.4)

Glasul cel plin de veselie al lirei a încetat, chiotele zgomotoase nu mai sunt, încetat-a glasul harpei. La cântec nu se mai bea, şi amar este vinul pentru băutor. Cetatea pustiită este în ruină, intrarea fiecărei case este închisă. (Isaia 24.8-10)

Judeca-va între neamuri; va umple totul de ruini; va zdrobi capetele multora pe pământ. (Psalmi 109.6)

Prin binecuvântarea oamenilor drepţi cetatea merge înainte, iar prin gura celor nelegiuiţi ajunge ruină. Solomon 11.11)

Ştiinţă fără conştiinţă este ruina sufletului. (François Rabelais)

Un conducător prin dreptate face să propăşească ţara, iar cel ce pune dări grele o ruinează.(Solomon  29)