Rostul

Rolul duhovnicului.  11.20

Rolul părintelui duhovnicesc.  3.1

Rostul Postului Mare.  11.12

Rostul călugărului.  1.10

Rostul cărţii de rugăciune.  8.3

Ba, ceea ce ar fi şi mai grav, însăşi crearea omului şi înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de nici un rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu şi nici toate aceste daruri care provin de la El nu pot fi socotite zadarnice şi fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veşnică a sufletului şi prelungirea vieţii trupeşti, precum şi corolarul ei firesc, învierea. (Atenagora Atenianul, filosof creştin din secolul al doilea)

Cine-L cunoaşte pe Hristos, cunoaşte rostul tuturor lucrurilor. (Blaise Pascal)

Da, Iov îşi deschide gura zadarnic şi, neştiind ce spune, înmulţeşte cuvintele fără rost. (Iov 35.16)

Dacă orice credinţă mântuieşte, atunci jertfa lui Hristos este fără rost. Dacă orice interpretare a Bibliei este corectă, atunci toată istoria Bisericii este o absurditate. (Părintele Constantin Necula)

Doar prin credinţa în nemurire îşi află omul rostul lui pe Pământ. (Dostoievski)

Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu şi nici toate aceste daruri care provin de la El nu pot fi socotite zadarnice şi fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veşnică a sufletului şi prelungirea vieţii trupeşti, precum şi corolarul ei firesc, învierea. (Atenagora Atenianul, filosof creştin din secolul al doilea)

Nu are rost să mergem nicăieri să predicăm, dacă nu predicăm în timp ce mergem. (Sfântul Francisc de Asisi)

Orice osteneală duce la îndestulare, iar cuvintele fără rost la lipsă. (Solomon 14.23)

Ţelurile ni le alegem. Rostul trebuie să-l descoperim. (Colin Turner)