Revelaţia

Revelaţia este intervenţia directă a Divinităţii. (Petre Ţuţea)

Arta este mai presus de orice, o revelaţie, o binecuvântare şi o sfinţire a vieţii omeneşti. (Michelangelo)

Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezenţa lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcţia artei. (Hermann Hesse)

Ceea ce deosebeşte ştiinţa teologică de ştiinţa umană e tocmai caracterul nemodificabil al Revelaţiei, care e obiectul ei. (Nichifor Cainic)

Credinţa e incidenţa divină care poate revela adevărul. (Petre Ţuţea)

Experinţa nu e revelaţie, ci o acumulare de date. (Petre Ţuţea)

„În urma unui accident suferit în 1654 pe podul de la Neuilly pe Sena, când caii, care trăgeau trăsura, au sărit şi trăsura a rămas agăţată de pod, dar mai ales în urma unei revelaţii de pe 23 noiembrie 1654 Pascal a hotărât să ia calea credinţei, vizitând mănăstirea jansenită de lângă Paris.” Sursa citatului: internet, biografia lui Blaise Pascal.)

Muzica este o revelaţie mai mare decât toată înţelepciunea şi filosofia. (Lugwig van Beethoven)

Nimic nu este atât de ascuns încât să nu potă fi revelat prin fructele sale. (Paracelsus)

Omul autonom, oricât ar explora el viaţa şi universul, n-are acces la adevăr fără revelaţie. (Petre Ţuţea)

Revelarea lui Dumnezeu  1.1, 1.2, 1.3, 2.7, 2.8, 9.21, 10.11, 12.9, 12.13