Reprezentarea

A nu dori şi aştepta nimic pentru sine şi a avea o profundă înţelegere faţă de ceilalţi reprezintă o autentică sfinţenie. (Ivan Turgheniev)

Arta nu urmăreşte reprezentarea unui lucru frumos, ci frumoasa reprezentare a unui lucru. (Immanuel Kant)

Asumarea suferinţei reprezintă jertfă şi cruce. (Părintele Constantin Coman)

Calomnia este flagelul cel mai de temut, pentru că ea reprezintă doi vinovaţi şi o victimă. (Herodot)

Dăruirea şi primirea reprezintă aspecte diferite ale fluxului de energie care curge prin univers. (Rabindranath Tagore)

Extraordinarele progrese realizate în domeniul comunicaţiilor reprezintă o serioasă ameninţare la adresa vieţii private. (Earl Warren)

Fericirea reprezintă trecerea spiritului la o stare mai perfectă. Durerea, dimpotrivă, este trecerea la o stare inferioară. (Baruch Spinoza)

Fiecare treaptă urcată reprezintă un nou altar de jertfă. (Nicolae Iorga)

Gradometrul cultural al popoarelor e literatura, căci ea reprezintă averea sufletească a lor. (Geoge Coşbuc)

Icoana, prin reprezentanţii ei, sfinţeşte pe cei care se închină la ea.  9.16

Inima reprezintă izvorul gândurilor.  2.3

În sine, teama nu este ceva rău – este normală şi reprezintă baza mecanismului nostru de supravieţuire. (Colin Turner)

Literatura nu există fără virtute. Pentru că literatura îşi are rădăcinile în adevăr, iar adevărul reprezintă virtutea. (Bankim Chandra Chattopadhyay)

Mama reprezintă o adevărată comoară. (Anne Brontë)

Mintea reprezintă gândurile sau mentalul.  2.3

Pavel îl vede pe creştin ca un ins cu foarte multă statornicie. Iar statornicia i-o dă duhul şi prin aceasta el devine om duhovnecesc. Duhul reprezintă permanenţa omului şi reprezintă mai cu seamă etajul superior pe care el poate să intre în  comunicare şi în comuniune cu Dumnezeu. De aceea scările acestea terminologice ale Sfântului Apostol Pavel: este trupescul, la nivelul de jos, este psihicul, deasupra, este duhovnicescul, deasupra, şi deasupra tuturor este noeticul, de la noos, care este puţin convenţional tradus prin intelect, raţiune, inteligenţă. Este partea cea mai fină, cea mai rafinată a sufletului, fără să fie altceva decât sufletul şi prin care omul duhovnicesc, în starea de extaz, intră în comuniune cu Dumnezeu. Dar mai mult decât starea de extaz, pentru că extazul este revărsarea insului în afara lui; în starea de entaz, care este înmănuncherea insului în interiorul său, în propriul său interior, aşa încât omul cu adevărat duhovnicesc, şi mă refer la categoria sfântului de acuma, depăşeşte etajul şi al phisicului şi al duhovnicescului şi intră în acela al noeticului, în care sfera aceea foarte, foarte fină a sufletului poate să atingă starea aceea de entaz şi deci de legătură imediată cu Dumnezeu. (Mitropolitul Bartolomeu Anania     12.19)

Scopul artei nu este să reprezinte aparenţa exterioară a lucrurilor, ci semnificaţia lor interioară. (Aristotel)

Succesul reprezintă abilitatea de a trece de la un eşec la altul fără să-ţi pierzi entuziasmul. (Winston Churchill)

Timpul tău, orele pe care le petreci pe pământ, reprezintă cea mai importantă avere a ta. Este ireparabil şi de neînlocuit. (Herbert Harris)