Reflecţia

Recunoştinţa  7.16

Atenta reflecţie şi contemplaţie a lucrurilor.  5.4

Comportamentul este oglinda în care fiecare îşi reflectă imaginea. (Johann Wolfgang von Goethe)

Există două feluri de a împrăştia lumina: să fii lumânarea sau să fii oglinda care o reflectă. (Edith Wharton)

Există trei metode de a dobândi înţelepciunea. Cea dintâi este reflecţia, care este cea mai înaltă. A doua este imitaţia, care este cea mai uşoară. A treia este experienţa, care este cea mai amară. (Confucius)

Lumea este o oglindă care oferă fiecărui om reflecţia propriei feţe. (William M. Thackeray)

Mama este exemplul viu pe care copiii îl au necontenit în faţa ochilor, pe care-l urmăresc şi pe care-l imită. Obiceiurile mamei devin acelea ale copiilor, iar caracterul ei se reflectă vădit într-al lor. (Samuel Smiles)

Primii creştini au înţeles că, pentru a deveni Templu al Duhului Sfânt, trebuie să se înalţe la Cer, acolo unde S-a înălţat şi Hristos. Ei au mai înţeles că această înălţare este condiţia însăşi a misiunii lor în lume, a slujirii de către ei a lumii. Pentru că acolo –  în cer – ei erau cufundaţi în viaţa cea nouă a Împărăţiei; şi  atunci când, după această <<Liturghie a înălţării >>, ei se reîntorceau în lume, feţele lor reflectau lumina, << bucuria şi pacea>> acelei Împărăţii, şi erau cu adevărat martori ai ei. (Teologul Alexander Schmemann)