Rece

Animalele cu sânge rece sunt singurele care au venin. (Schopenhauer)

Iar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: Acestea zice Cel ce este Amin, martorul cel credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu: Ştiu faptele tale; că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece sau fierbinte! Astfel, fiindcă eşti căldicel – nici fierbinte, nici rece – am să te vărs din gura Mea. (Apocalipsa 3.14-16)

Precum e apa rece pentru un suflet însetat, aşa e vestea bună dintr-o ţară depărtată. (Solomon 25.25)

Şi cel ce va da de băut unuia dintre aceştia mici numai un pahar cu apă rece, în nume de ucenic, adevărat grăiesc vouă: nu va pierde plata sa. (Matei 10.42)

Şi l-au vestit, zicând: „Iosif, fiul tău, trăieşte şi el domneşte astăzi peste toată ţara Egiptului„. Inima lui Iacov însă rămase rece şi nu-i credea pe ei. Iar dacă i-au spus ei toate cuvintele lui Iosif, pe care acesta le zisese lor, şi dacă a văzut căruţele, pe care le trimisese Iosif, ca să-l aducă, atunci s-a înviorat duhul lui Iacov, tatăl lor, şi a zis Israel: „Destul! Iosif fiul meu, trăieşte încă! Voi merge să-l văd înainte de a muri!” (Facerea 45.26-28)

Vânt rece va sufla de la miazănoapte şi va îngheţa apa toată, adunarea apei va acoperi şi se va îmbrăca apa ca şi cu o platoşă. (Ecclesiasticul 43.24)