Rar

Rar se întâlneşte un om căruia îi place mâncarea de regim. Şi mai rar se întâlneşte omul care ştie să spună sau să audă un adevăr neplăcut. (Proverb sanscrit)

Rar se întâmplă ca oamenii răi să fie fericiţi. Se otrăvesc cu propria lor răutate. (Maurice Chevalier)

Rar, foarte rar mărturisirile oamenilor sunt pe de-a-ntregul adevărate. (Jane Austen)

Adevărul, atunci când nu este căutat, rareori iese la lumină. (Oliver Wendell Holmes)

Adevărul, pur şi simplu, este rareori pur şi nu este niciodată simplu. (Oscar Wilde)

Cine face totdeauna ce vrea, face rareori ceea ce trebuie. (Oxenstierna)

Cine riscă prea mult, rareori are noroc. (Axel Oxenstierna)

Delicateţea este calitatea supremă şi cea mai rară a sufletului omenesc, ea le presupune pe toate celelalte. (Garabet Ibrăileanu)

Eşecul rareori te opreşte. Ceea ce te opreşte este teama de eşec. (Jack Lemmon)

Fericirea la oamenii inteligenţi este cel mai rar lucru pe care-l ştiu. (Ernest Hemingway)

Ideile sunt un vânat rar în pădurea cuvintelor. (Victor Hugo)

Inteligenţa este cel mai greu şi cel mai înalt produs al naturii, creaţiunea cea mai rară şi cea mai preţioasă din câte există pe lume. (Arthur Schopenhauer)

Împărtăşania nu trebuie făcută des, nici rar, ci bine. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Între caractere şi inteligenţe n-ar trebui să existe alegere. Inteligenţele se găsesc foarte adesea, caracterele foarte rar. (Mihai Eminescu)

Înţeleptul totdeauna este bogat, dar rareori bogatul este înţelept. (Thales)

Numerele perfecte, ca şi oamenii perfecţi – sunt foarte rare. (Descartes)

Oamenii îmbătrânesc, dar rareori se maturizează. (Alphonse Daudet)

Poetul e un dansator pe funie, un jongler de cuvinte, un inventator de rime rare, plin de ingenuitate şi de har. (Nicolae Manolescu)

Prostia şi îngâmfarea sunt două surori care foarte rar se despart. (Proverb arab)

Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipseşte. (Arthur Schopenhauer)

Rari sunt cei care cunosc taina ascultării. (Cuviosul Siluan Atonitul)