Purificarea

Purificarea  2.3

Purificarea de patimi (dobândirea de virtuţi).  7.15

Armonia este iubire pură, fiindcă iubirea e un concert. (Lope de Vega)

Arta purifică sufletul de praful vieţii de fiecare zi. (Pablo Picaso)

Iubirea este singurul lucru care activează inteligenţa şi creativitatea, care ne purifică şi ne eliberează. (Paulo Coelho)

Liniştea este începutul purificării sufletului. (Sfântul Vasile cel Mare)

Pocăinţa este purificarea conştiinţei. (Sfântul Ioan Scărarul)

Postul este o purificare înainte de întâlnirea cu Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)