Public

Acela a cărui comportare depinde de opinia publică nu e niciodată sigur de el însuşi. (Jean-François Marmontel)

Dumnezeu este opinia mea publică. (Abraham Lincoln)

Informaţia este sufletul tuturor afacerilor publice. (Daniel Defoe)

Mai curând sau mai târziu oamenii care gândesc şi care scriu conduc opina publică; iar opinia publică, după cum ştiţi, conduce lumea. (Jean le Rond d’Alembert)

Mulţi se ruşinează de opinia publică, de conştiinţă mai puţini. (Plinius Junior)

O carte de succes de public este mormântul poleit al unui talent mediocru. (Logan Pearsall Smith)

Opinia publică este regina lumii, pentru că prostia este regina proştilor. (Nicolas Chamfort)

Orice ziar este o tarabă unde se vând publicului vorbele care-i sunt pe plac. Dacă ar exista un ziar al cocoşaţilor, ar dovedi de dimineaţă până seara frumuseţea, minunăţia, necesitatea cocoşaţilor. Un ziar nu mai e făcut să lumineze lumea, ci ca să-i susţină părerile. (Honoré de Balzac)

Pe hoţii mărunţi îi trimitem la închisoare, iar pe cei mari îi numim în funcţii publice. (Esop)

Rugăciunea publică făţarnică  7.2