Progresul

Progresul sufletului constă în a face din dragoste ceea ce ar trebui făcut din datorie. (Vladimir Ghika)

Progresul tehnologic este ca un topor în mâinile unui criminal patologic. (Albert Einstein)

Progresul umanităţii nu se poate întemeia pe minciună, ci numai pe sinceritate şi adevăr. (Mihail Sadoveanu)

Cei ce vorbesc cel mai mult despre progres îl măsoară în cantitate şi nu în calitate. (George Santayana)

Dacă s-ar baza toţi pe premiza că lucrurile acceptate ca adevărate sunt întradevăr? adevărate nu ar mai exista speranţă de progres. (Orville Wright)

Extraordinarele progrese realizate în domeniul comunicaţiilor reprezintă o serioasă ameninţare la adresa vieţii private. (Earl Warren)

Factorul esenţial al progresului este timpul. (Roger Martin du Gard)

Fără deviaţii de la “normal”, progresul nu ar fi posibil. (Frank Zappa)

Fără să te abaţi de la reguli, progresul nu este posibil. (Frank Vincent Zappa)

Lenea este creativă: progresul este realizat de către oamenii leneşi care caută căi mai uşoare pentru a realiza lucrurile. (Robert Heinlein)

Libertatea şi progresul constituie nu numai ţelul artei, dar şi al întregii vieţi. (Ludwig van Beethoven)

Măreţia unei naţiuni şi progresul ei moral pot fi judecate după felul cum tratează animalele. (Mahatma Gandhi)

Nu descuraja nicodată pe cineva care progresează, indiferent cât de încet o face. (Platon)

O mare piedică în calea progresului omenirii este faptul că oamenii nu ascultă pe aceia care vorbesc prudent, ci pe aceia care strigă mai tare. (Arthur Schopenhauer)

Orice progres e precar, fiecare soluţie la o problemă ne condce la o nouă problemă. (Martin Luther King)

Pe plan tehnologic, am progresat, am înaintat foarte repede, dar pe plan psihologic comportamentul nostru, atitudinile, acţiunile noastre, au rămas mai mult sau mai puţin neevoluate. Suntem în continuare agresivi, brutali, cruzi, smintiţi. (Krishnamurti, filosof indian)

Sfatul Sfântului Antonie cel Mare: Nu te căina pentru lucrurile din trecut, nu înseamnă să nu te căieşti pentru păcatele trecutului. El are în vedere o văietare obsesivă, exagerată a acestora. Pasă lumii ajung să stea orientaţi cu faţa spre trecut, nu spre prezent, iar alţii justifică lipsa oricărui progres spiritual, prin acel trecut care a devenit o uriaşă piatră de moară legată de grumazul lor şi care nu le mai permite să mai facă vreo mişcare ascensională. Îndemnul: Nu te căina pentru lucrurile din trecut, poate fi adresat şi unuia care consideră că păcatele lui sunt atât de mari, încât Dumnezeu nu-l mai poate ierta. El s-ar traduce: De vreme ce Dumnezeu te-a iertat, iartă-te şi tu, consideră trecutul un capitol încheiat şi începe o viaţă nouă…  (vezi Iertarea de sine)

Superficialitatea e o boală naţională, de aceea nu progresăm. (George Călinescu)