Primul

Primul pas pentru a nu fi nefericit este să nu ai timp să te gândeşti la nefericre.(George Bernard Shaw)

Primul pas spre bine este acela de a nu face rău. (Benjamin Franklin)

Primul semn al corupţiei moravurilor este izgonirea adevărului. (Michel de Mntagne)

Primul semn al corupţiei, într-o societate care este încă în viaţă, este acela că scopul scuză mijloacele. (Georges Bernanos)

Ascultă-ţi duşmanii pentru că ei sunt cei dintâi care-ţi observă greşelile. (Antistene)

Bucuria şi durerea noastră măsoară rău orele: prima le face secunde, cealaltă secole. (Victor Hugo)

Ce este toleranţa? Este consecinţa umanitătii. Cu toţii suntem caracterizaţi de slăbiciuni şi erori; să ne iertă reciproc pentru acest lucru – acesta este cea dintâi lege a naturii. (Voltaire)

Cel smerit vede, în primul rând, vinovăţia proprie.  10.4

Cine dintre voi este fără de păcat, să arunce primul cu piatra.  11.7

Conştientizarea păcatului este primul pas spre pocăinţă.  9.2

Credinţa înseamnă să faci primul pas chiar dacă nu vezi toată scara. (Martin Luther King)

Dacă Dumnezeu nu este pe primul loc în viaţa ta, atunci nu este pe locul care I se cuvine. (Părintele Teofil Pârâian)

De la prima vedere se observă că cei doi duşmani ai fericirii omeneşti sunt: durerea şi plictiseala. (Arthur Schopenhauer)

Dintre legile după care ne conducem, cea dintâi este onoarea. (Voltaire)

Doar două lucruri sunt infinite: universul şi prostia omenească. Şi nu sunt sigur în legătură cu primul. (Albert Einstein)

Este o lecţie universală – intoleranţa este primul semn al unei educaţii neadecvate. O persoană rău educată se poartă cu o  nerăbdare arogantă, în vreme ce autentica, adevărata educaţie dă naştere modestiei. (Aleksandr  Soljeniţân)

Există două feluri în care poţi fi prostit. Primul este să crezi ceea ce nu este adevărat; cel de al doilea este să refuzi să crezi ceea ce este adevărat. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Există trei metode de a dobândi înţelepciunea. Cea dintâi este reflecţia, care este cea mai înaltă. A doua este imitaţia, care este cea mai uşoară. A treia este experienţa, care este cea mai amară. (Confucius)

Fericirea constă, în primul rând, în sănătate. (George William Curtis)

Iluzia este prima aparenţă a adevărului. (Rabindranath Tagore)

Imaginaţia este primul pas în procesul creativ. (Herbert Harris)

În primul rând, ca să-l înţelegi pe cineva, trebuie să-l iubeşti. Deci atâta înţelegi dintr-un om cât îl iubeşti. (Părintele Pantelimon de la Mănăstirea Oaşa)

Lumina minţii este dată, în primul rând, de inteligenţă.  2.7

Mai cumplită este deznădejdea decât păcatul. Cel care şi-a pierdut speranţa a pierdut totul. Şi Iuda şi Petru au păcătuit; cel dintâi a căzut în deznădejde, curmându-şi viaţa, cel de al doilea a căzut în deznădejde, dar s-a ridicat prin speranţă, iar căinţa i-a adus iertarea lui Dumnezeu. (Ioan Carpatinul)

Nădejdea în Dumnezeu e legată, în primul rând, de credinţă.   11.21

Oamenii îşi pierd mai întâi iluziile, după aceea dinţii şi la urmă si viciile. (Hans Moser)

Orice adevăr trece prin trei etape. Prima dată, e ridiculizat. A doua oară, negat vehement. A treia oară, e acceptat ca fiind de la sine înţeles. (Arthur Schopenhauer)

Pentru orice realizare, primul pas este curajul. (Goethe)

Postul este primul pas pe care-l facem pentru a ne pregăti ca să-L primim pe Hristos. Spovedania este momentul hotărâtor în care vedem dacă suntem sau nu vrednici de a ne împărtăşi. Sfânta Liturghie, care are în centru prefacerea darurilor de pâine şi de vin în Trupul şi Sângele Domnului, o săvârşim sau participăm la ea, în primul rând spre aducere aminte de jertfa Mântuitorului Hristos, pentru mântuirea noastră şi spre împlinirea poruncii pe care Mântuitorul a rostit-o la cina cea de  taină: Aceasta să faceţi întru pomenirea Mea. (Din învăţăturile Bisericii)

Postul este, în primul rând, un drum al faptei, al lucrului concret.  10.16

Priveşte totul ca şi cum ai privi pentru prima sau ultima dată. (Betty Smith)

Privighetoarea înţeleaptă cântă fiecare cântec de două ori. Ca să nu crezi că nu poate retrăi primul extaz spontan. (Robert Browning)

Prostia se zbate mereu să ajungă în primele rânduri pentru a fi observată; inteligenţa stă în spate pentru a observa. (Regina Elisabeta a României)

Răspunsul e aspru, dar drept; dreptatea pare mai întâi asprime. (Abu Shakur)

Şi stăruind să-L întrebe, El S-a ridicat şi le-a zis: Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra asupra ei. Iarăşi plecându-Se, scria pe pământ. (Ioan 8.7, 8)