Prejos

Căci cu ce sunteţi voi mai prejos decât celelalte Biserici, decât numai că eu nu v-am fost povară? Dăruiţi-mi mie această nedreptate. (II Corinteni 12.13)

Călugărul îmbunătăţit se vede pe sine “mai prejos decât toată zidirea”. (Avva Pimen)

Ceea ce ştiţi voi, ştiu şi eu şi nu sunt deloc mai prejos decât voi. Dar eu vreau să vorbesc cu Cel Atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu. Căci voi sunteţi nişte născocitori ai minciunii, sunteţi cu toţii nişte doctori neputincioşi! (Iov 13.2-4)

Cine se socoteşte mai prejos decât aproapele său a câstigat lupta cu mândria.  11.8

Dar eu socotesc că nu sunt cu nimic mai prejos decât cei mai de frunte dintre apostoli. (II Corinteni 11.5)

Dar şi eu am minte ca voi şi nu sunt mai prejos decât voi şi cine nu cunoaşte lucrurile pe care mi le-aţi spus? (Iov 12.3)

Articol publicat in Prejos si etichetat cu .