Politicul

Pogorârea Duhului Sfânt.  1.2

Ca să devină stăpân, politicianul se preface că este servitor. (Charles de Gaulle)

Conservele sunt o afacere strălucită…, ambalarea porcilor e cea mai lucrativă profesie după politică. (Oscar Wilde)

E de datoria noastră să punem capăt dominaţiei politice a unei minorităţi care schilodeşte instituţiile economice şi sociale ale tării noastre, umilind şi sărăcind pe toată lumea. (Martin Luther King)

Gazetăria este un gen bastard, produs al întâlnirii social-politicului cu literatura. (Pamfil Şeicaru)

Greşelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se împiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se împiedică, pentru zeci de ani, viitorul ei. (Mihai Eminescu)

Hristos este unica ieşire din această lume; toate celelalte ieşiri – extazul sexual, utopiile politice, independenţa economică – nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leşurile nenumăraţilor oameni ce le-au încercat. (Părintele Serafim Rose)

În politică este necesar fie să îţi trădezi ţara, fie electoratul. Prefer să-mi trădez electoratul. (Charles de Gaulle)

În politică, prostia nu e un handicap. (Napoleon Bonaparte)

În război, poţi fi ucis o singură dată, dar în politică poţi fi ucis de mai multe ori. (Winston Churchill)

Justiţia, subordonată politicii, a devenit o ficţiune. (Mihai Eminescu)

Moralitatea politică nu poate exista niciodată având la bază imoralitatea individuală. (Samuel Smiles)

Orice participare la activitatea politică e absolut inutilă. (Lev Tolstoi)

Politica este poate singura meserie pentru care se crede că nu este necesară nicio pregătire. (Robert Louis Stevenson)

Politica nu are principii. Are numai interese. (Octavian Paler)

Politicianul este vulpe flămândă, în opoziţie, şi urs obez, la putere; suc gastric sau grăsime la creieri. (Petre Pandrea)

Politicianul se gândeşte la viitoarele alegeri, omul de stat la următoarele generaţii. (Otto von Bismarck)

Politicienii sunt oamenii care, atunci când văd luminiţa de la capătul tunelului, aleargă şi mai cumpără tunel. (John Quinton)

Rămân un clovn, nimic mai mult. Asta mă face să fiu superior unui politician. (Charlie Chaplin)

Şcoala să fie cu credinţă, politica cu cinste, oastea cu dragoste de ţară, statul cu binecuvântarea lui Dumnezeu. (Episcopul Nicolae Velimirovici)

Toată lumea face erori pe care să le impute altora: asta înseamnă să faci politică. (Georges Clemenceau)

Un politician bun este la fel de neconceput ca un hoţ cinstit. (Scriitorul american Henry Louis Mencken)

Un popor care alege politicieni corupţi, impostori, hoţi şi trădători, nu este victimă, ci complice. (George Orwel)

Ziarul nu este numai o ştire, telegramă, articol de fond, reportaj, numai politică şi informaţie…  Ziarul e o stare sufletească. (Tudor Arghezi)