Perseverenţa

Perseverenţa este cheia succesului. (John Lubbock)

Perseverenţa este o trăsătură pe care o au în comun toţi oamenii de succes. (Herbert Harris)

Perseverenţa este obiceiul succesului dobândit prin muncă susţinută. (Herbert Harris)

Perseverenţa este răbdare concentrată. (Thomas Carlyle)

A persevera în făţărnicie devine un pericol mortal. 7.2

Cele trei lucruri esenţiale pentru a înfăptui ceva care să merite osteneală sunt munca stăruitoare, perseverenţa şi bunul simţ. (Thomas Alva Edison)

Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverenţă. (Samuel Johnson)

Răbdarea, perseverenţa şi entuziasmul alcătuiesc o combinaţie imbatabilă pentru succes. (Napoleon Hill)

Talentul este, în mare măsură, o chestiune de perseverenţă. (Francisco Umbral)

Victoria aparţine celui mai perseverent. (Napoleon Bonaparte)