Ordinea

Ordinea care domneşte în lucrurile materiale arată în mod suficient că au fost create de o voinţă plină de inteligenţă. (Isaac Newton)

Ordinea interioară stă sub aparenţa dezordinii. (George Călinescu)

Când ordinea se extinde asupra unei anumite perioade de timp, ea devine armonie. (Herbert Harris)

Cel mai bun lucru pentru muritori este ordinea, şi cel mai rău dezordinea. (Hesiod)

Creativitatea nu este o evadare din disciplină, este o evadare însoţită de disciplină. (Jerry Hirschberg)

Din tribul lui Zabulon au venit oameni gata de luptă şi înarmaţi cu tot felul de arme, în număr de cincizeci de mii, în ordine şi într-un suflet; (I Paralipomena 12.33)

Înţelepciunea este viaţă organizată. (Immanuel Kant)

Libertatea nu este absenţa regulilor, iar ordinea nu este absenţa libertăţii. (Antoine de Saint-Exupery)

Muzica este o artă autonomă şi un mijloc de ordonare a timpului. (Igor Stravinski)

O falsă ordine a valorilor înseamnă o demonizare subtilă, cu consecinţe grave în plan spiritual.  1.5

Ordine, contra-ordine; dezordine. (S. Scheleti)

Peste toate stăpâneşte o ordine divină.  11.22