Opusul

Opusul dragostei nu este ura, ci indiferenţa. (Elie Wiesel)

Ascultarea de voia proprie, opusă ascultării de Dumnezeu.  2.5

Dragostea şi ura nu sunt opuse. Opusul dragostei este indiferenţa. (A. S. Neill)

Fuga de răutate, exerciţiul cel mai la îndemână în timpul postului. Răutatea este o dispoziţie internă a sufletului de a face rău, opusă bunătăţii. (Teologul Teoclitos)

Mila, opusul contabilităţii, este mereu gata să uite, să ierte.  9.20