Opinia

Opinia publică este regina lumii, pentru că prostia este regina proştilor. (Nicolas Chamfort)

Acela a cărui comportare depinde de opinia publică nu e niciodată sigur de el însuşi. (Jean-François Marmontel)

Cea mai mare înşelătorie căreia îi sunt supuşi oamenii se trage din propriile lor opinii. (Leonardo da Vinci)

Dumnezeu este opinia mea publică. (Abraham Lincoln)

În general, inteligenţa noastră nu este garantul opiniilor pe care le împărtăşim. (Leonhard Euler)

Mai curând sau mai târziu oamenii care gândesc şi care scriu conduc opina publică; iar opinia publică, după cum ştiţi, conduce lumea. (Jean le Rond d’Alembert)

Mulţi se ruşinează de opinia publică, de conştiinţă mai puţini. (Plinius Junior)