Norocul

Norocul bate la uşă o singură dată, dar ghinionul are mai multă răbdare. (Laurence J. Peter)

Norocul de a avea talent nu este îndeajuns; trebuie să posezi şi talentul de a profita de noroc. (Hector Berlioz)

Norocul e o fată uşuratică. (Heinrich Heine)

Norocul este întotdeauna ultimul refugiu al lenei şi incompetenţei. (James Cash Penney)

Norocul este o altă denumire pentru tenacitatea voinţei. (Ralph Waldo Emerson)

Norocul este un divident al sudorii. Cu cât transpiri mai mult, cu atât eşti mai norocos. (Kay Kroc)

Norocul îi ajută pe cei care sunt pregătiţi. (Louis Pasteur)

Norocul merge alături de cei care dau tot ce au mai bun în ei înşişi. (H. Jackson Brown, Jr.)

Norocul nu dă nimic, el doar împrumută pentru un timp. (Jean de la Bruyère)

Norocul nu este decât o iluzie, crezută de ignoranţi şi vânată de nebuni. (Timothy Zahn)

Norocul nu se dăruieşte niciodată; el se dă numai cu împrumut. (Proverb suedez)

Norocul şi ghinionul sunt buni vecini. (Proverb german)

Norocul ţi-l faci prin tine însuţi. (Bruce Springsteen)

Am zis mormântului: Tu eşti tatăl meu; am zis viermilor: voi sunteţi mama şi surorile mele! Atunci unde mai este nădejdea mea şi cine a văzut pe undeva norocul meu?  El s-a rostogolit până în fundul iadului şi împreună cu mine se va cufunda în ţărână”. (Iov 17.14-16)

Arta depinde de noroc şi de talent. (Francis Ford Coppola)

Aruncă un om norocos în mare şi el va ieşi cu un peşte în gură. (Proverb arab)

Auzind Paşhurr, fiul preotului Imer, care era supraveghetor în templul Domnului, că Ieremia a profeţit aceste cuvinte, a lovit Paşhurr pe Ieremia proorocul şi l-a aruncat în temniţa care se afla la poarta cea de sus a lui Veniamin, în templul Domnului. Dar a doua zi Paşhurr a dat drumul lui Ieremia din temniţă şi Ieremia i-a zis: „Domnul nu te mai numeşte Paşhurr (Noroc din toate părţile),  ci Magor Misabib  (Spaimă din toate părţile), pentru că aşa zice Domnul: Iată, te voi face groază şi pentru tine însuţi şi pentru toţi prietenii tăi; aceştia vor cădea de sabia vrăjmaşilor lor şi ochii tăi vor vedea aceasta. Şi pe tot Iuda îl voi da în mâinile regelui Babilonului, care-i va duce la Babilon şi-i va lovi cu sabia.(Ieremia 20.1-4)

Cei răi pot avea noroc. Numai cei buni pot fi fericiţi. Norocul? De când alergi după el, ţi-l făceai singur. (Alexandru Vlahuţă)

Cheamă norocul în ajutor, dar dă şi din mâini. (Plutarh)

Cine riscă prea mult, rareori are noroc. (Axel Oxenstierna)

Cred în noroc. Cu cât muncesc mai mult, cu atât am mai mult noroc. (Thomas Jefferson)

Cu norocul de partea ta, te poţi descurca şi fáră minte. (Giordano Bruno)

Curajul poate înfrânge nenorocul. (Proverb englezesc)

Deci, văzând Filip că în puţină vreme acel om atâta a sporit, şi mai adeseori cu bun noroc merge, a scris lui Ptolomeu, cârmuitorul CeleSiriei şi al Feniciei, ca să ajute la lucrurile regelui: Iar el îndată a ales pe Nicanor, feciorul lui Patrocle, unul din cei mai de frunte prieteni, şi l-a trimis supunându-i din tot felul de neamuri nu mai puţin de douăzeci de mii; ca să piardă tot neamul Evreilor. Şi i-a dat tovarăş şi pe Gorgias, bărbat învăţat la oştire şi priceput în lucrurile războiului. Şi a socotit Nicanor că dajdia cu care era regele dator Romanilor, a cărei sumă era două mii de talanţi, să o plătească din vânzarea iudeilor luaţi robi. (II Macabei 8.8-10)

Hărnicia este mama norocului. (Benjamin Franklin)

Legea nu înseamnă dreptate. Legea este un mecanism cu multe imperfecţiuni. Dacă apeşi butoanele corecte şi mai ai şi noroc s-ar putea să apară dreptatea. Legea s-a dorit a fi un doar un mecanism. (Raymond Chandler)

Meritul şi norocul nu se pot împăca. (Axel Oxenstierna)

Mulţi şi-au mărit nenorocirea din cauză că nu au ştiut să o suporte. Mai mult decât întâmplarea sau norocul, le-a fost potrivnic propriul lor caracter. (Accius)

O picătură de noroc valorează cât un sac de înţelepciune.(Proverb latin)

Orice om îşi face propriul noroc. ((Proverb franţuzesc)

Prost să fii, noroc să ai. (Proverb)

Singurul lucru care poate înfrânge lipsa de noroc este muncă asiduă. (Harry Golden)

Şi după rugăciune, luând armele, au ieşit din cetate departe şi, apropiindu-se de vrăjmaşi, au stat. Şi când a răsărit soarele, s-au lovit amândouă părţile, aceştia având chezaş de bună norocire şi de biruinţă fapta bună şi scăparea cea spre Domnul, iar aceia având călăuză mânia. Şi pe când se băteau cu înverşunare, s-au arătat vrăjmaşilor din cer cinci bărbaţi străluciţi, călări pe cai cu frâie de aur, care purtau în luptă pe Iudei. Doi dintre ei luând pe Iuda Macabeul în mijloc şi acoperindu-l cu armele lor, îl păzeau nevătămat; iar asupra vrăjmaşilor aruncau săgeţi şi trăsnete. Deci învălmăşindu-se, pentru că nu vedeau, şi tulburându-se, cădeau în sabie. (II Macabei 10.27-30)

Tot în ziua aceea s-a întâmplat ca şi Sara, fiica lui Raguel din Ecbatana Mediei, să sufere ocări de la una din slujnicele tatălui său, pentru că ea fusese măritată după şapte bărbaţi. Şi Asmodeu, duhul cel rău, îi ucisese înainte de a trăi ea cu ei! Şi-i zicea slujnica: „Da, tu eşti cea care ţi-ai ucis bărbaţii? Căci, iată, ai fost dată în căsătorie la şapte, şi n-ai avut noroc de nici unul! Dacă bărbaţii tăi au murit, nu trebuie să ne pedepsiţi pe noi. Du-te şi tu după ei, ca să nu vedem de la tine fiu sau fiică niciodată!” (Tobit 3.7-9)

Trăieşte ca un om curajos; iar dacă nu ai noroc, înfuntă-i loviturile cu o inimă curajoasă. (Cicero)

Zilpa, roaba Liei, a născut lui Iacov un fiu. Atunci a zis Lia: „Noroc” Şi i-a pus numele Gad. (Facerea 30.10, 11)

Ziua în care te decizi să faci un lucru important este ziua ta norocoasă. (Proverb japonez)