Neted

Calea celui leneş e ca un gard de spini, iar calea celui silitor e netedă. (Solomon 15.19)

Calea păcătoşilor este netezită cu pietre, la sfârşitul ei este groapa iadului. (Ecclesiasticul 21.11)

Că limba lor este netezită de un meşter şi ei sunt îmbrăcaţi cu aur şi cu argint şi sunt minciună şi nu pot să vorbească. (Ieremia 1.7)

Inima aşezată pe cugetul înţelegerii este ca podoaba cea făcută pe peretele neted. (Ecclesiasticul 22.18)

Orice vale se va umple şi orice munte şi orice deal se va pleca; căile cele strâmbe se vor face drepte şi cele colţuroase, drumuri netede. (Luca 3.5)

Pe toate căile tale gândeste la Dânsul şi El îţi va netezi toate cărările tale. (Solomon 3.6)

Primeşte împletirea celor bune şi a celor rele, cu gând egal şi Dumnezeu va netezi neegalităţile dintre lucruri. (Sfântul Marcu Ascetul)

Toată valea să se umple şi tot muntele şi dealul să se plece; şi să fie cele strâmbe, drepte şi cele colţuroase, căi netede. (Isaia 40.4)